Ruim drie jaar na het voorstel van de Europese Commissie nam het Europees Parlement in juli 2020 het Mobility Package 1 definitief aan. Nog diezelfde maand werd de definitieve eindversie gepubliceerd en daarmee was de herziene wetgeving een feit. Het Mobility Package beslaat veel voor het wegvervoer essentiële onderwerpen, zoals rij- en rusttijden, tachograaf, cabotage en detachering. Transport & Logistiek legt Tom Berendsen, Europarlementariër voor het CDA, een aantal vragen voor over vooral cabotage en detachering.