Veel aspecten omtrent de rij- en rusttijden zijn reeds per 20 augustus 2020 van kracht. Op deze datum gingen daarnaast een aantal wijzigingen rondom het bedienen van de tachograaf. Maar voor de meeste maatregelen uit het Mobility Package, dat in juli van het afgelopen jaar is goedgekeurd door het Europees Parlement, geldt dat ze pas over anderhalf jaar of later ingaan.