Verenigd Koninkrijk eCMR-protocolHet tekenen van het eCMR-protocol heeft al enige tijd op de agenda van het Verenigd Koninkrijk gestaan. Na een succesvol internationaal pilotproject met het eCMR-platform TransFollow, vervoerder Brian Yeardley Continental uit West Yorkshire, onder toeziend oog van het Britse ministerie van Transport en verschillende verenigingen zoals Freight Transport Association (FTA), was de uiteindelijke ratificatie een kwestie van tijd. Door het tekenen van het protocol in december 2019 staat Groot-Brittannië nu officieel toe dat bij nationaal en internationaal vervoer gebruik kan worden gemaakt van de digitale vrachtbrief.

Verenigd Koninkrijk staat digitale vrachtbrief toe

Hoewel de gehele logistieke sector zich continu vooruit beweegt, heeft de digitalisering van de vrachtbrief lang op zich laten wachten. Het stelt de gebruikers in staat de inzichtelijkheid in de supplychain te verhogen voor alle betrokken partijen, maar ook om de gespendeerde tijd aan administratie en archivering van de documenten significant te verminderen.

 

Intracommunautaire transporten

Daarnaast kunnen de binnenlandse en buitenlandse gebruikers profiteren van eenvoudigere processen wanneer er grensoverschrijdend verkeer plaatsvindt binnen en buiten Europa. De eCMR van TransFollow kan bijvoorbeeld gebruikt worden als bewijs voor intracommunautaire transporten om het nultarief op btw toe te passen en bij andere administratieve risico’s bij internationaal transport.