De emissieklasse geeft aan hoeveel schadelijke stoffen een vrachtwagen uitstoot. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner het voertuig. Wie niet zeker weet of zijn vrachtwagen aan de eisen voldoet, kan dat hier controleren. 

Gemeenten met milieuzone

Een milieuzone is een gebied waar de meest vervuilende dieselvoertuigen niet mogen komen. Een gemeente kan een milieuzone instellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Op dit moment hebben dertien Nederlandse gemeenten een milieuzone voor dieselvrachtauto's: Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht. De gemeente Haarlem voert per 1 januari 2022 een milieuzone voor vrachtauto’s in. Kijk hier voor meer informatie over de milieuzones.

Steeds strenger

In de genoemde gemeenten bevindt zich een groene milieuzone. In groene milieuzones zijn op dit moment alleen dieselvrachtwagens toegestaan met een emissieklasse van 4 of hoger. Dieseltrucks met emissieklasse 0, 1, 2 of 3 mogen hier niet in. Per 1 januari 2022 gelden er dus strengere toegangseisen voor dieselvrachtauto's in milieuzones. Vanaf die datum hebben alleen dieselvrachtwagens met emissieklasse 6 of hoger toegang tot milieuzones. 

Zero-emissiezones

Daarnaast kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2025 zero-emissiezones voor vrachtauto's invoeren in hun gemeenten. In deze zones mogen alleen elektrische vrachtauto’s komen die geen schadelijke stoffen uitstoten. In een onderzoek van Techniek Nederland en evofenedex geeft 70 procent van de ondervraagde bedrijven die regelmatig binnensteden bevoorraden, aan dat het niet haalbaar is om op 1 januari 2025 over een volledig emissievrij wagenpark te beschikken.