De controleurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland en de Administratie voor Douane en Accijnzen in Luxemburg hebben controles op vrachtwagens uitgevoerd in België (E34 te Vosselaar en E411 te Wanlin) in Nederland (Venlo) en het Groothertogdom Luxemburg (Dudelange). Op de controlelocaties (Vosselaar en Venlo) waren collega-controleurs aanwezig uit andere Benelux-landen. In Nederland is samengewerkt met de politie Landelijke Eenheid alsmede de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Controles vrachtwagens in detail

Tijdens de inspecties werden vrachtwagens gericht gecontroleerd op correct gebruik van de tachograaf, de naleving van de rij- en rusttijden en technische voorschriften (ladingzekering, veiligheidsgordels, boorddocumenten). De inspecteurs controleerden in totaal 80 vrachtwagens in de Benelux (26 in België, twaalf in Nederland en 42 in Luxemburg). Hiervan waren er 44 in overtreding (twaalf in België, vijf in Nederland en 27 in Luxemburg). Er werden in totaal 69 overtredingen vastgesteld (29 in België, dertien in Nederland en 27 in Luxemburg).

Benelux-samenwerking en veiligheid

Deze gezamenlijke controle werd gehouden in het kader van het Benelux-Verdrag van Luik dat door de drie landen in oktober 2014 werd ondertekend. Dit verdrag is gericht op verdergaande samenwerking tussen de Benelux-landen op het gebied van toezicht op en handhaving van EU-regelgeving met betrekking tot wegvervoer en op een harmonisatie van de regelgeving.
Dankzij dit Verdrag kunnen de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse inspecteurs op een efficiënte manier samen gezamenlijke controles uitvoeren op vrachtwagens en bussen in de Benelux. Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer, zorgt voor kostenbesparingen, alsook voor eerlijke concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs en een betere verkeersveiligheid. Hiermee vervullen de drie landen een voortrekkersrol binnen de Europese Unie.