De maximale afmetingen voor vrachtauto’s en aanhangwagens in het nationale en internationale goederenvervoer zijn vastgelegd in EU-vervoersrichtlijn 96/53/EG. Op basis hiervan mogen trekkers met een oplegger maximaal 16,50 meter zijn en vrachtauto’s met aanhangwagen 18,75 meter.

Verlengde cabine kost geen laadlengte

Om voertuigfabrikanten meer ruimte te geven nieuwe, meer gestroomlijnde cabines te ontwikkelen die duurzamer, veiliger en comfortabeler zijn, besloot de Europese Commissie een aantal jaren geleden dat de hiervoor benodigde extra lengte niet ten koste mag gaan van de laadlengte. In de EU-wetgeving is dat ingevuld door combinaties met verlengde cabines uit te zonderen van de hierboven genoemde lengtematen. Ze mogen dus langer zijn. Hoevéél langer, dat laat de wetgever over aan de fabrikant. De enige voorwaarde is dat de combinatie voldoet aan de wettelijke eisen voor de bestreken baan.

Publicatie in Staatscourant

De nieuwe EU-wetgeving voor verlengde cabines is sinds 1 september 2020 van kracht. De eerste vrachtwagens met deze cabines rijden inmiddels rond. Het betekent dat alle EU-landen ook hun wetgeving hierop moeten aanpassen. Veel landen hebben dat al gedaan, anderen zijn daar nog mee bezig. In Nederland is dat met de publicatie van de wijziging van de Regeling Voertuigen in de Staatscourant nu officieel geregeld.

Geen uitzondering voor lzv

De verruiming geldt (nog) niet voor lzv’s (lange zware vrachtvoertuigen) met een verlengde cabine. De EU-wetgeving zegt daar niets over, ieder land moet dat zelf regelen. Nederland kent vooralsnog geen uitzondering voor lzv’s met verlengde cabine. Deze moeten, net als andere combinaties, binnen de 25,25 meter blijven. TLN wil graag voor lzv’s met een verlengde cabine dezelfde benadering toepassen als bij reguliere trekker-opleggercombinaties en combi’s. Dat betekent dat voor een lzv een grotere lengte moet worden toestaan dan de huidige 25,25 meter onder de voorwaarde dat aan de eisen voor de bestreken baan wordt voldaan. Binnenkort is hierover overleg met de overheid, aldus de brancheorganisatie.

Lees ook: Scania introduceert lange premiumcabines voor meer comfort.