De Nederlandse voorschriften van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) zijn op 1 februari 2021 (Stcrt. 2021, 5040) en op 18 mei 2021 (Stcrt. 2021, 25120) gewijzigd. "De wijzigingen in de VLG houden voor een deel verband met de tweejaarlijkse wijzigingen van de internationale voorschriften van de Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) versie 2021”,a ldus Buissing. 

Alle details van de wijzigingen

De officiële Nederlandse vertaling van de wijzigingen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn op 1 juni 2021 gepubliceerd. Buissing: "Een nadeel van deze versie is dat de wijzigingen in de tekst niet zijn aangegeven. De wijzigingen zijn wel te vinden op de website van de United Nations Economic Commission for Europe."

Tunnelinformatie voor gevaarlijke stoffen

De belangrijkste wijziging in de nationale Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) is de toevoeging van nieuwe tunnels, aldus Buissing. De volgende drie tunnels zijn toegevoegd aan de lijst met tunnels die in bijlage 2 van de VLG zijn opgenomen en waarvoor beperkingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden:

• De Victory Boogie Woogietunnel gelegen in de Rotterdamsebaan te Den Haag met categorie C;
• De Spaarndammertunnel gelegen in de S102 te Amsterdam met categorie D;
• De Stationspleintunnel te Leiden met categorie D. 

Internationale wijzigingen

De belangrijkste internationale wijzigingen zijn samengevat:

  • Vier nieuwe stoffen (UN-nummers);
  • Twee nieuwe definities;
  • Een aantal overgangstermijnen geschrapt en nieuwe opgenomen;
  • Losser moet ook melding doen van incidenten en ongevallen;
  • Enkele gevaarlijke goederen met een hoog gevarenpotentieel toegevoegd voor beveiliging;
  • Afmetingen kenmerk lithiumbatterijen gewijzigd;
  • Nieuwe en gewijzigde verpakkingsvoorschriften en voorschriften voor tanks;
  • Vermelden tunnels in vrachtbrief gewijzigd.