Neste MY Renewable Diesel geeft een snelle ontsteking voor een volledige verbranding. Dit betekent dan weer minder aanslag en roetvorming. Het maakt de brandstof krachtiger en efficiënter dan gewone fossiele diesel. De oliesmering overtreft de EN15940-standaard en voorkomt vroegtijdige slijtage van brandstofpompen, injectoren en andere kritische onderdelen. Dit biedt dan weer lagere onderhoudskosten in vergelijking met andere hernieuwbare alternatieven. Hoewel Neste MY Renewable Diesel is gemaakt van organische biomassa, is ze qua samenstelling vergelijkbaar met haar conventionele, fossiele zus. En dát maakt in de dagelijkse praktijk het echte verschil. 

Neste levert drop-inbrandstof

Neste MY Renewable Diesel is een drop-inbrandstof: geschikt voor álle dieselmotoren. Het is ‘Easy Switch’, wat betekent: overschakelen naar de nieuwe brandstof is zo simpel als het wisselen van rijstrook. Ze kan puur worden gebruikt of gemengd met gewone diesel. Gewoon tanken dus. Heel transporterend Nederland kan zo in één tankbeurt fossielvrij, zuiver en zuinig op weg. Oké, het zal in de praktijk niet in één dag gebeuren, maar tanken duurt slechts zo’n 5 minuten…

‘Transporteurs maken zich zorgen'

'Transporteurs maken zich zorgen over CO2-uitstoot’ kopte op 8 oktober 2019 een artikel op transportlogistiek.nl. De zorg betrof de weerstand van ACEA (European Association of Automobile Manufacturers) tegen nieuwe Europese normen voor de CO2-uitstoot van vrachtwagens. De ACEA verzet zich tegen de eis dat vrachtwagens die vanaf 2025 worden gebouwd 15 procent minder broeikasgassen uitstoten. De overkoepelende organisatie zegt 7 procent, minder dan de helft van die eis, een maximum te vinden. Hierover is een aantal transportbedrijven dan weer ongerust. Die bedrijven zijn voor hun duurzaamheidsdoelstellingen afhankelijk van de vrachtwagenfabrikanten en vinden dat de ACEA ‘geen gevoel van urgentie toont’. 

Klimaatdoelen

Deze urgentie betreft de klimaatdoelen. Over tien jaar, in 2030, moet het niveau van de CO2-uitstoot ten opzichte van het ijkjaar 1990 in Nederland zijn gehalveerd (-49 procent). In 2050 moet er zelfs 95 procent minder CO2-uitstoot zijn. Deze doelen staan genoemd in de Klimaatwet. Overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben ze in een Klimaatakkoord onderschreven. Transport en mobiliteit moeten de eigen CO2-uitstoot in 2030 met 30 procent hebben verminderd. In 2050 moet het dubbele percentage zijn behaald. Om het belang van dit klimaatdoel in perspectief te zetten: in het tweede kwartaal van 2019 was het aandeel van de transportsector in de totale Nederlandse CO2-uitstoot ruim 13 procent. Milieu-inspanning van de sector doet er dus echt toe. En met de alsmaar toenemende productiviteit en transportkilometers zal die inspanning fors moeten zijn.

Initiatieven

Al jaren zijn er initiatieven om de CO2-uitstoot met brandstof- en motoraanpassingen terug te brengen. En aan elke aanpassing kleven bezwaren. Biobrandstoffen halen niet altijd de door Europa vereiste minimum reductienorm van 35 procent. Waterstof en elektriciteit vergen tijd en/of grote investeringen. Ze zijn niet compatible met dieselmotoren in het bestaande wagenpark en daarom op korte termijn niet bruikbaar. Het wachten is op een brandstofinnovatie die direct te gebruiken is in elk wagenpark en die de CO2-reductie dusdanig substanteel terugbrengt, dat het de klimaatdoelen voor iedereen een stuk gemakkelijker haalbaar maakt. Met de introductie van Neste MY Renewable Diesel is die wachttijd voorbij.

Milieuwinst

Voor het halen van milieudoelstellingen kan het gebruik van Neste MY Renewable Diesel dus een enorm verschil maken. Studies en tests op de wegen hebben zelfs aangetoond dat de brandstof niet alleen een CO2-reductie tot 90 procent oplevert, maar ook een vermindering van de volgende emissies:

• 33 procent lager niveau van fijne deeltjes;
• 9 procent minder stikstofoxiden (NOx);
• 30 procent minder koolwaterstoffen (HC);
• 24 procent lagere uitstoot van koolmonoxide (CO);
• Verlaagde niveaus van polyaromatische koolwaterstoffen (PAK).

Goed om te weten: de nieuwe brandstof hoeft niet te worden geïmporteerd. Neste’s raffinaderij op de Maasvlakte in Rotterdam is de grootste hernieuwbare biobrandstoffabriek van Europa.

Directe CO2-reductie

De klimaatdoelen van de transportsector zijn uitdagend en urgent. Het uitstellen van uitstootbesparende maatregelen zal de uitdaging alleen maar groter maken. Het gebruik van een innovatieve brandstof met een directe CO2-reductie tot 90 procent, is dan een heel goede stap. Zeker voor een sector die niet alleen in de milieudoelstellingen, maar ook op de weg elke dag weer een eind heeft te gaan.