St vd Brink investeert continu in de verduurzaming van het wagenpark met als doel reductie van de uitstoot van CO2 en andere schadelijke lokale emissies, brandstofreductie en beperking van geluidsoverlast. “Steeds meer bedrijven vinden duurzaamheid belangrijk. Óf omdat het ze voordeel oplevert bij nieuwe opdrachten ófwel omdat ze zelf voorop willen lopen. Vanuit consumenten zagen we de trend al eerder dat mensen bereid zijn meer te betalen om hun CO2-uitstoot te kunnen compenseren. Met dit aanbod willen wij onze klanten de mogelijkheid bieden hun producten duurzaam te vervoeren”, aldus directeur Alex van den Brink. 

Duurzaamheid St van den Brink

Eerder al werd St vd Brink vanwege zijn duurzame gedachten betrokken bij het ontwikkelen van duurzame initiatieven door zowel overheidsinstellingen als fabrikanten.

Kleine moeite, groot verschil

De klanten van St vd Brink kunnen dus kiezen tussen hvo en BP Target Neutral. “Met deze opties kunnen we met een geringe moeite een groot verschil maken, samen met onze klanten”, aldus Van den Brink.

Hvo is een fossielvrije diesel gemaakt van afval- en restproducten en wordt daarom een ‘renewable diesel’ genoemd. Met BP Target Neutral wordt geïnvesteerd in duurzame projecten die vervolgens zelf weer voor CO2-reductie zorgen. 

Dalhuisen Olie

Hvo20 en BP Target Neutral zijn producten die St van den Brink betrekt via Dalhuisen Olie. Dit bedrijf behaalde eerder al de Lean and Green Award, de Lean and Green Start en niveau 3 op de CO2-Prestatieladder.