De Uitvoeringsagenda Stadslogistiek stelt de transportsector voor een enorme uitdaging. Vanaf 2025 moeten alle nieuwe vrachtwagens in een zero-emissiezone uitstootloos zijn. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur gaat zelfs uit van 16.000 e-trucks en zo’n 267.000 e-bestelwagens in 2030. De capaciteit van het huidige netwerk is echter niet toereikend.