Met de ondertekening van de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek vorige maand is de weg geplaveid richting een volledig uitstootvrij wegverkeer in 2025. Niet minder dan twintig steden hebben al aangegeven per die datum zero-emissiezones te gaan invoeren en de verwachting is dat dit aantal snel verdubbelt. Het is een goede zaak dat er nu een landelijke uniforme regeling is die transporteurs duidelijkheid verschaft over de randvoorwaarden om binnensteden emissieloos te kunnen bevoorraden. Dat neemt niet weg dat op de route naar uitstootloze belevering nog wel het een en ander valt aan te merken.