In de perikelen rond de kabinetsformatie sneeuwde het wat onder, maar ik vond het interessant om te lezen dat sinds 1995 het aanbod van te koop staande woningen niet zo laag is geweest en dat met een opgave van 1 miljoen woningen tot 2030. Op de woningmarkt is een enorme krapte ontstaan; het nieuwe kabinet moet dan ook kordaat aan de slag met woningbouw.

Het gaat overigens naast woningen ook om bouwen aan infrastructuur, voorzieningen (winkels, scholen) en bedrijfsruimtes. Dit heeft grote consequenties voor stadslogistiek, want nu al maakt bouwlogistiek zo’n 30 procent van het totaal aan ritten van en naar de stad. Meer bouwen betekent dus, zonder ingrijpen, nog meer vrachtwagens en klusbusjes die gebruik willen maken van de volle wegen en parkeergelegenheid in binnensteden met alle gevolgen voor emissies, verkeersveiligheid en overlast. Uit voorbeeldprojecten is gebleken dat bouwlogistiek efficiënter en duurzamer kan, maar de resultaten blijven achter en er is nog geen sprake van vanzelfsprekendheid. Wisselende bouwlocaties en wisselende samenstellingen van bouwconsortia maken het er niet eenvoudiger op.

'Je kunt als logistieke partij wachten tot het zover is – en daar zijn altijd wel begrijpelijke argumenten voor te vinden – of aan de slag gaan met innovatieve bouwlogistiek'

CHRISTIAAN VAN LUIK, CONSULTANT BIJ BUCK CONSULTANTS

Bij veel gemeenten begint inmiddels het besef door te dringen dat zij misschien duidelijkere regels moeten gaan stellen aan bouwlogistiek om de negatieve effecten te verminderen en omdat efficiënte bouwlogistiek nodig is. De invoering van zero-emissiezones is een belangrijke stap, maar het opleggen zou moeten worden gecompenseerd door actieve hulp (bijvoorbeeld door ook hubs voor bouwlogistiek aan te wijzen). Ik verwacht dat gemeenten bij het verlenen van omgevingsvergunningen steeds nadrukkelijker overeenkomsten met ontwikkelaars en in de eigen aanbesteding slimme en duurzame bouwlogistiek mee gaan wegen. Maar dan zou ook een wenkend perspectief moeten worden geboden. 

Je kunt als logistieke partij wachten tot het zover is – en daar zijn altijd wel begrijpelijke argumenten voor te vinden – of aan de slag gaan met innovatieve bouwlogistiek. In projecten die ik uitvoer rond bouwlogistiek kom ik steeds meer partijen tegen die zelf aan de slag gaan en zich zo ook bij overheden als koploper in de kijker spelen. Zo werken in ’s-Hertogenbosch Van Boxtel Groep, Spierings Smart Logistics en BMN Bouwmaterialen samen met een bouwhub. Het vervoer naar een binnenstedelijk bouwproject is daardoor flink verbeterd.

Deze column is verschenen in
het magazine Transport & Logistiek. 
Meer lezen? Kies dan hier uw abonnement!

Ik denk dat dat de juiste route is; de opgaves rond efficiënte en duurzame bouwlogistiek zijn te groot om er nog langer mee te wachten en juist partijen die hier nu al innovatief mee omgaan creëren voor zichzelf een goede uitgangssituatie in de contacten met de publieke partijen. Ik verwacht dat meer overheden en bedrijven de goede voorbeelden gaan volgen en hiermee het vraagstuk actief en succesvol aanpakken. 

hristiaan van Luik is consultant bij Buck Consultants.