Duurzaamheid. Een begrip waar we in 2021 niet meer omheen kunnen. CO2-reductie is hier een direct gevolg van. Tot een paar jaar geleden leek het gebruik van alternatieve brandstoffen of zelfs elektrisch rijden erg futuristisch en nog weinig realistisch. Inmiddels zijn wij als mkb-familiebedrijf intensief aan het testen met een e-truck. Dit doen we samen met collega-vervoerders uit onze regio. We willen op tijd kennis en ervaring opdoen, voordat de wetgeving ons verplicht te verduurzamen met het oog op de emissiedoelstellingen van 2025 en 2030. 

‘Van ons als transportondernemers wordt verwacht dat we klimaatbewust investeren en die verantwoordelijkheid moeten we ook nemen. Als we niks doen, gebeurt er niks. Door nu actief te starten, zijn we voorbereid, waardoor we weloverwogen besluiten nemen wanneer dat noodzakelijk is’

Cindy Visser, directeur bij Visser Duiven

De inzet van elektrische vrachtwagens vraagt om een transitie in de logistiek, niet alleen van het wagenpark. Het zal ook effect hebben op de inrichting van het netwerk, de wijze van planning en natuurlijk de techniek. Dit is tevens afhankelijk van welke tak van transport het betreft. Binnen de distributie zal dit andere effecten hebben dan bij internationaal transport, de elektrische vrachtwagen zal daarmee binnen ieder segment anders presteren. Het gewicht van de belading zal een grotere rol spelen en vanzelfsprekend de actieradius – deze zijn direct aan elkaar gelinkt. Denk daarbij aan het praktisch én noodzakelijk opladen van de vrachtwagen en de benodigde tijd hiervoor. Dit zijn slechts een aantal factoren die een effect hebben op de wijze van inzet van een elektrische vrachtwagen ten opzichte van de traditionele dieselwagens. De inzet van elektrische vrachtwagens vraagt simpelweg om een andere aanpak.

Er zitten natuurlijk praktische voordelen aan elektriciteit als vorm van brandstof. De vrachtwagen is stiller, de werkomgeving van chauffeurs en expeditiemedewerkers wordt stiller en zij worden niet meer blootgesteld aan schadelijke uitlaatgassen. De kosten van de aanschaf van elektrische vrachtauto’s zijn daarentegen fors. De logica leert ons dat massaproductie de manier is om de prijs van e-trucks naar beneden te krijgen. Daarom is het noodzakelijk dat we hierin gezamenlijk optrekken. 

Deze column is verschenen 
in het magazine Transport & Logistiek. 
Meer lezen? Kies dan hier uw abonnement!

Een schonere en duurzamere wereld, daar hangt een prijskaartje aan en is niet zonder aanpassingen te realiseren. Het zal een mooie uitdaging zijn om dit tot een verdienmodel te maken met de krappe marges die ons in de sector gegund zijn. Van ons als transportondernemers wordt verwacht dat we klimaatbewust investeren en die verantwoordelijkheid moeten we ook nemen. Als we niks doen, gebeurt er niks. Door nu actief te starten, zijn we voorbereid, waardoor we weloverwogen besluiten nemen wanneer dat noodzakelijk is. Is het elektrisch rijden voor ons de oplossing? Dat zal moeten blijken. Laten we als sector in ieder geval het voortouw nemen op weg naar een duurzame samenleving. 

Cindy Visser is directeur bij Visser Duiven.