Er zijn zaken die je niet kunt laten liggen – urgente zaken. Vaak is het leuk werk, die brandjes blussen. Je bent dan zichtbaar, je lost iets op en je krijgt als het goed is er een bedankje voor. Er zijn ook hele belangrijke thema’s die niet urgent zijn, zoals verduurzaming, cybersecurity, arbeidsbeleid en digitalisering. Als je je hier mee bezighoudt, dan krijg je nooit een bedankje. En het is ook niet urgent. Je kunt het best volgende week oppakken.