Het leek zo mooi: in de achterliggende tijd zouden mensen voldoende de positieve kanten van flexibel werken ervaren hebben om niet meer structureel volgens het oude normaal de ochtend- en avondspitsfile in te rijden. De laatste weken laten zien dat die omslag toch minder structureel was dan gedacht en gehoopt. Jammer voor de transportbedrijven, want kortere spitsen betekenen voor hen ook minder verlieskosten en een hogere betrouwbaarheid.