De uitvoering van onder meer het Klimaatakkoord en onze afhankelijkheid van Rusland maakt een overgang naar zero-emissie onvermijdelijk. Niet alleen dienen huishoudens, overheden en bedrijven minder energie te gebruiken, ook moeten we af van energie die op één of andere wijze gemaakt is uit fossiele bronnen zoals steenkool, aardolie en aardgas. Een van de energiebronnen die het meest voor de hand ligt, is elektriciteit. Die moet dan wel duurzaam worden opgewekt uit zon, wind en water. Daarbij ontstaat direct al de volgende uitdaging: transportschaarste. Dat wil zeggen: schaarste aan elektriciteit op een bepaalde locatie op specifieke tijden.