Met inmiddels 25 gemeenten die een zero-emissiezone hebben aangekondigd vanaf 2025 komt de noodzaak tot zero-emissieaangedreven logistiek steeds dichterbij. En hoewel in het bijzonder batterijelektrische logistieke voertuigen, met name onder de light vehicles, steeds meer gemeengoed zijn in het stadsbeeld bevinden we ons nog steeds in een experimentele fase van de transitie. Met een marktaandeel van circa 0,5 procent staat elektrisch goederenvervoer nog in de kinderschoenen.

Positief is dat de OEM-markt volop in beweging is, al zijn de productieaantallen nog gering. Ook die fabrikanten bevinden zich in een experimentele fase en bouwen ervaring op met de enkele elektrische exemplaren die momenteel door early adopters in gebruik zijn. Net als voor transportbedrijven is het voor de OEM-markt een forse opgave om de transitie in haar eigen productieproces daadwerkelijk door te voeren. 

‘Een bestendig stimuleringsklimaat vanuit de overheid, lagere aanschafkosten vanuit de OEM-markt, acceptatie onder verladers en consumenten dat transport duurder wordt en koopbereidheid vanuit de transportmarkt – dat kan een piekvraag voorkomen’

Menno Menist, directeur Business Development bij Panteia

Deze lastige opgave in combinatie met de lage productieaantallen maakt dat elektrische vrachtwagens nog duur in aanschaf zijn. Zo duur, dat indien we naar de totale kosten over de totale levensduur ofwel total cost of ownership (TCO) kijken, deze nieuwe emissieloze oplossingen voor het zware vrachtvervoer nog niet concurrerend zijn met oplossingen met uitlaatemissie(techniek). 

Kostencalculaties met de TCO-vrachttool die door Panteia is ontwikkeld in opdracht van de Topsector Logistiek laten zien dat dit breakevenpunt in TCO in 2025 ook nog niet bereikt is, en pas in de tweede helft van de jaren twintig gerealiseerd wordt. Dit houdt in dat de vraag naar emissieloze voertuigen vanuit de transportmarkt niet snel zal groeien. Dit wordt nog versterkt door de bedongen overgangsregeling voor Euro 6-vrachtvoertuigen. Als gevolg van deze overgangsregeling mogen bakwagens die op 1 januari 2025 maximaal vijf jaar oud zijn, tot 1 januari 2030 de zero-emissiezone inrijden. Dit geldt ook voor Euro 6-trekkers die op 1 januari 2025 maximaal acht jaar oud zijn. Dit maakt het mogelijk voor transportondernemers om de transitie naar zero-emissie relatief lang uit te stellen. 

Deze column is verschenen 
in het magazine Transport & Logistiek. 
Meer lezen? Kies dan hier uw abonnement!

Het uitstellen van de transitie is de voedingsbodem voor een piekvraag aan zero-emissievoertuigen aan het einde van de jaren twintig. Een potentiële ontwikkeling waar niemand beter van wordt, maar die alleen doorbroken kan worden indien alle stakeholders in beweging komen. Een bestendig stimuleringsklimaat vanuit de overheid, lagere aanschafkosten vanuit de OEM-markt, acceptatie onder verladers en consumenten dat transport duurder wordt en koopbereidheid vanuit de transportmarkt – dat kan een piekvraag voorkomen. Elke dag langer gewacht is een verloren dag... Maar wie zet de eerste stap?

Menno Menist is directeur Business Development bij Panteia.