Afgelopen december werd mij gevraagd of ik dit jaar een paar keer voor deze pagina wil schrijven. Op mijn vraag waarom ik deze eer kreeg, was het antwoord: “Omdat je vaak een interessante, kritische en uitgesproken kijk op zaken in de transportsector hebt.” Daarom heb ik mij voorgenomen om, op deze plek, flink wat beweging op gang te brengen. Nu is er het afgelopen jaar veel gebeurd, maar het gaat te langzaam en deels zelfs de verkeerde kant op.