Nedcargo heeft volgens de directie in het precoronatijdperk veel duurzaamheidsprojecten opgestart en die zijn volop in uitwerking. Het bedrijf wil dan ook voortgaan op de ingeslagen weg.

Andere doelen door coronacrisis 

Nedcargo rekent erop dat de overheid ambities en beloften blijft waarmaken. "In september 2019 kwam minister Hoekstra met een plan om € 50 miljard in een structuurfonds te stoppen”, aldus Antvelink. "Vanuit dit fonds zouden duurzaamheid en klimaatprojecten gefinancierd kunnen worden. Eurocommissaris Timmermans kwam met een nog ambitieuzer plan om heel Europa klimaatneutraal te maken. Met investeringen van meer € 1.000 miljard.” 

Bij Nedcargo werden deze stappen toegejuicht. Antvelink: ”Wij hebben daar samen met onze klanten ook programma’s voor opgestart. Ik vrees is dat door de coronacrisis deze gelden niet uitgegeven gaan worden aan dit soort projecten, maar gebruikt gaan worden om de consumptie in stand te houden. Het is zeer ongewenst als de stimuleringsmaatregelen zorgen voor vertraging van duurzaamheidprojecten.De eerste signalen van populistische partijen zijn al hoorbaar. Totaal onverantwoordelijk."

Economische tegenspoed

Nedcargo werkt aan het terugdringen van CO2- en lokale emissie en gaat daar naar eigen zeggen gewoon mee door. "Ondanks wellicht economische tegenspoed na de coronacrisis." In Nederland brengt Nedcargo dit jaar nog drie elektrische binnenvaartschepen in de vaart. Die worden op dit moment gebouwd in China en in Werkendam. In Soesterberg en Haaften moeten de distributiecentra van Nedcargo klimaatneutraal opereren per 2022. Het bedrijf hoopt de bouw dit jaar nog te beginnen. En voor 2021 staat elektrisch rijden met de eerste vrachtauto’s op de rol. Antvelink: "Dit zijn grote investeringen van in totaal ruim € 50 miljoen. Wij rekenen in deze projecten op stimulering van de overheid."
coronacrisis dc Nedcargo

‘Klimaatambities essentieel'

De la Houssaye beschouwt de klimaat- en duurzaamheidambities als essentieel voor Nederland om mee te blijven tellen in Europa. "De eerste drie weken van de coronacrisis hebben we vooral aan de knoppen gezeten om al onze medewerkers veilig te kunnen laten werken en de goederen te kunnen leveren. Nu er wat normalisatie ontstaat, kijken we weer naar de toekomst. En hebben ondertussen alle projecten weer opgepakt. Onze enige angst is dat het op de achtergrond raakt. Dat zou eeuwig zonde zijn! Vandaar dat we de politiek en de overheid oproepen zich nu al uit te spreken dat de klimaat- en duurzaamheidambities gehandhaafd blijven en dat de budgetten op peil blijven."

‘Zet in op duurzaamheid’

Antvelink: “Alle programma’s draaien we gezamenlijk met onze klanten. Zij produceren consumentenproducten. Daar blijven de duurzaamheidambities hoog. Maar bij een economische crisis kan de consument wel eens zijn zinnen op andere zaken zetten. Wij moeten ervoor waken dat duurzaamheid niet van de tafel verdwijnt.” De la Houssaye voegt daaraan toe: ‘Voor de stimuleringsmaatregelen qua consumptie en schuldenverlichting komt Nederland niet in aanmerking voor Europees geld. Maar als we veel geld laten alloceren voor duurzaamheidprojecten, dan kan Nederland extra profiteren van de nieuwe geldstromen. Het is politiek wellicht niet het populairst, maar voor de lange termijn van Nederland essentieel."