CBR

Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen komen, heeft minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten dat er een tijdelijke oplossing komt: alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijven geldig tot 1 juni. Daarnaast heeft het CBR gevraagd aan keurend artsen en medisch specialisten om de mogelijkheid te onderzoeken of zij de rijbewijskeuringen en/of onderzoeken op een verantwoorde manier op afstand kunnen uitvoeren.

CBR verlengt geldigheid verlopen rijbewijzen

Bestuurders met een rijbewijs, waarvan de geldigheidsduur van het rijbewijs verloopt in de periode van 16 maart tot 1 juni, mogen tot 1 juni 2020 door blijven rijden met een verlopen rijbewijs. Zij hoeven geen nieuw rijbewijs bij het gemeentehuis te halen.
De regeling geldt uiteraard niet voor bestuurders die via de politie bij het CBR zijn gemeld en waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden, geschorst of ongeldig is verklaard. De regeling geldt ook niet wanneer het CBR een bestuurder een maatregel heeft opgelegd, zoals een cursus of onderzoek. Bestuurders met een rijbewijs met korte geldigheidsduur (1 of 3 jaar) vallen ook buiten de regeling. De politie kan direct in het register van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) controleren of iemand mag rijden met een verlopen rijbewijs.
Alle leden van het Verbond van Verzekeraars hebben toegezegd dat bestuurders die in de regeling vallen verzekerd zijn. Op www.verzekeraars.nl/het-verbond/leden-van-het-verbond is te zien welke verzekeraars hierbij zijn aangesloten. Wanneer een verzekeraar er niet bij staat wordt geadviseerd om, voordat men de weg op gaat, eerst contact met de verzekeraar op te nemen.
Bestuurders met een verlopen rijbewijs kunnen het huidige rijbewijs gewoon blijven gebruiken. Er gelden wel extra regels:
* Het rijbewijs is alleen geldig in Nederland, bestuurders mogen dus niet in het buitenland rijden.
* Het verlopen rijbewijs is niet geldig als legitimatiebewijs.
De minister geeft in de Kamerbrief aan dat een verdere verlenging van de geldigheid na 1 juni 2020 aan de orde kan zijn, mocht dat nodig blijken. Daarover neemt ze een besluit als er binnenkort meer bekend is over de duur en gevolgen van de toekomstige Covid-19-maatregelen.

Mogelijkheid rijbewijskeuringen op afstand

Het CBR heeft bij bepaalde aandoeningen (zoals bij oogaandoeningen en Parkinson) bij groot rijbewijzen informatie van een arts nodig om te kunnen oordelen of iemand veilig aan het verkeer kan deelnemen. Het CBR vraagt keurend artsen en medisch specialisten om de mogelijkheid te overwegen om de rijbewijskeuring of het onderzoek op afstand te doen. In sommige situaties zou videobellen mogelijk zijn, of is er een behandelkamer waar een doorzichtig scherm is geplaatst. Het is uiteraard aan de arts of medisch specialist, om te bepalen of de medische beoordeling of keuring zo goed uitvoerbaar is, ook gelet op het ziektebeeld.