Gaat het bij toegangscontroles aan de poort uitsluitend om het aflezen van de temperatuur op een thermometer, dan valt volgens de AP dit aflezen niet onder het bereik van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daaraan verbindt de autoriteit echter wel strenge voorwaarden. Bedrijven meten immers niet voor niets. Het kan zijn dat de uitkomsten van de temperatuurmeting worden bewaard of wordt doorgegeven aan een andere persoon of bedrijf, zoals de werkgever van de chauffeur. Deze gegevens zouden ook in een andere vorm kunnen worden verwerkt. In die gevallen is de AVG wel degelijk van toepassing. Want dan wordt volgens de AP gehandeld in strijd met de privacyregelgeving.

Voor ondernemers niets nieuws

Eigenlijk betekent dit voor de praktijk van de ondernemer niets nieuws. Zodra er sprake is van enigerlei feitelijke registratie of gebruik van deze gegevens, is het risico voor de ondernemer buitengewoon groot. Registratie, gebruik of aan derden bekendmaken vallen immers onder het juridische begrip 'verwerken van persoonsgegevens'. Dat zal in de praktijk ook normaliter het gevolg zijn. De AVG is dan gewoon van toepassing. Dit alles is weer onderhevig aan het toezicht van de AP. Met alle sanctierisico’s van dien.

Geen zekerheid over coronavirus

De AP benadrukt daarnaast dat het enkel meten van temperatuur een aantasting kan zijn van andere grondrechten, zoals de integriteit van het lichaam. Dit impliceert dat iemand van wie de temperatuur is gemeten, hierop een beroep kan doen bij de rechter. Belangrijk om te weten is ook dat lichaamstemperatuur geen zekerheid geeft over het wel of niet besmet zijn met het coronavirus.

Risico's

Tegen die achtergrond waarschuwt TLN voor de risico’s die bij temperatuurmeting van werknemers of bezoekers kunnen ontstaan. Vooral wanneer een temperatuurmeting negatief uitpakt; juist dan kan schade ontstaan voor zowel de werkgever als het bezochte bedrijf. De werknemer/chauffeur/bezoeker kan een klacht indienen bij de AP. Werkgever en werknemer kunnen een gerechtelijke procedure aanhangig maken. Schadeclaims voor zowel de werkgever als het bezoekende bedrijf kunnen het gevolg zijn.

Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens