Dit blijkt uit de trendprognose wegverkeer 2020-2025 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). 

oronavirus 

In het vrachtverkeer zijn de economische gevolgen van de coronacrisis direct voelbaar. De coronacrisis remt echter ook de groei van het totale wegverkeer tot 2025 aanzienlijk. Als de crisis nog lang aanhoudt en een diepe economische recessie volgt, dan komt het totale wegverkeer in heel Nederland pas in 2025 weer voorbij het niveau van 2019. 

10 procent minder verkeer

De effecten zijn in 2020 het meest ingrijpend, zo staat in de trendprognose. Door de contactbeperkingen zijn veel mensen niet of thuis aan het werk en is ook het sociaal-recreatieve wegverkeer fors teruggelopen. Voor 2020 verwacht het KiM 10 procent minder verkeer op de weg dan in 2019 als de contactbeperkingen na drie maanden worden opgeheven.

Als de beperkingen zes maanden duren,  wordt er 20 procent minder gereden. Blijven deze één jaar gelden, dan loopt het verkeer met een derde terug. Daarnaast zijn er ook indirecte gevolgen van de contactbeperkingen via de economie. Deze zijn kleiner en komen meer geleidelijk op gang, maar houden langer aan. Na 2020 herstelt het wegverkeer zich weer.

Beperkte afname vrachtverkeer in maart

Het KiM heeft zijn berekeningen gebaseerd op de publicatie 'Scenario’s economische gevolgen coronacrisis' van het CPB en op verkeersgegevens van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Uit die gegevens blijkt dat de verkeersintensiteit (het aantal voertuigen per uur) op het hoofdweggennet tussen 3 en 31 maart is gedaald met 39 procent. Op het onderliggende wegennet was dit 32 procent. Deze daling begon tegelijk met de contactbeperkingen. De daling van het vrachtverkeer was in deze periode relatief beperkt: 7 tot 8 procent.

Onzekerheden

De uitkomsten van de scenario's van het CPB zijn onzeker. Als gevolg daarvan zijn ook de effecten op het verkeer die het KiM heeft berekend onzeker. Daarnaast is onbekend of er nog andere factoren zijn die de mobiliteit langdurig beïnvloeden, zoals gewenning aan het thuiswerken of meer gebruik van de auto in plaats van het openbaar vervoer. Deze zijn daarom buiten beschouwing gelaten.

Lees hier meer over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus.