Aan de hand van de sectorstudie ‘Crisis? Creëer je eigen kansen’ geeft onderzoeksbureau Panteia ondernemers in de transport- en logistieke sector handvatten geven hoe zij kunnen opereren onder uitdagende omstandigheden. Een conclusie uit het onderzoek is dat schakelen op het juiste moment essentieel is. Het rapport benadrukt dat het zaak is te reageren op de eerste aanwijzingen van verandering. 

Crisis: coronavirus niet aanzet 

Het was niet het coronavirus dat de aanzet was voor de huidige crisis; volgens de onderzoekers waren er in 2019 al duidelijke signalen van een dalende economie. In de vorige sectorstudie – ‘Nederland van gateway naar logistieke hub’ – signaleerde Panteia deze verslechterende economische omstandigheden al. En toch bleven veel transport- en logistieke ondernemers plannen maken op basis van een verwachting van toenemende vraag. Dit zou immers het jaar worden van het EK voetbal met het Nederlands elftal, het Songfestival in Rotterdam, de Olympische Spelen, de Grand Prix in Zandvoort… En in het kielzog hiervan veel evenementen en acties in de retail. Menig bedrijf actief in transport en logistiek was op basis van deze verwachtingen aan het schakelen. Toen stak corona de kop op en viel dit alles in één keer weg.

Veranderende transportstromen

Door het coronavirus, de bijbehorende angst en de intelligente lockdown zijn consumenten massaal online gaan shoppen. Ook producten die tot voor kort alleen door een beperkt aantal mensen online werden besteld, werden grootschalig op internet gekocht en thuisbezorgd. De pakketdiensten spreken over kerstdrukte, maar dan maandenlang. De verwachting is dat in de toekomst dit aandeel onlineverkopen hoog zal blijven. De waarde van warehousing heeft zich ten tijde van de coronacrisis bewezen. Waar voor sommige sectoren de transporten stilvielen, puilden de warehouses uit. Natuurlijk liep de omzet – behaald door handling – terug, maar die werd (gedeeltelijk) gecompenseerd met omzet door opslag.

Sterker uit de crisis

Panteia heeft van een aantal bedrijven die de crisis van 2008/2009 en 2012 goed overleefden, een profiel opgesteld. Bedrijven die ook tijdens de crisis goed opereren, hebben allemaal gemeen dat ze recent, maar in ieder geval in het laatste decennium, hun strategie en businessmodel hebben herzien en blijvend ter discussie stellen. Deze bedrijven hebben bijvoorbeeld de keuze gemaakt om een bepaalde markt af te stoten en actief te worden op een nieuwe markt. Of ze hebben juist gekozen voor een bepaald specialisme of modaliteit. Deze bedrijven houden structureel de marktontwikkelingen in de gaten. Zij weten waar de kansen liggen en durven keuzes te maken. Van diverse bedrijven komen de gevolgde strategieën in beeld. Waarschijnlijk is het voor bedrijven die nu in zwaar weer verkeren te laat om nu nog aan hen een voorbeeld te nemen. Maar wie nog ruimte heeft om zijn koers aan te passen, kan zijn voordeel doen met deze ervaringen.

Waardevolle inzichten

“Het onderzoek geeft een aantal waardevolle inzichten die ondernemers uit vorige crises hebben getrokken”, stelt TLN-directeur Jan Boeve. “Daarbij valt het op dat ondernemers die het nu juist goed doen en meer vertrouwen hebben in de nabije toekomst, goed weten welke markt zij willen bedienen en wat hun klanten willen. Het is belangrijk dat een ondernemer niet alleen op zijn intuïtie vertrouwt, maar belangrijke, strategische beslissingen bewust en planmatig maakt. Het rapport geeft een aantal praktische suggesties om dat te doen.”

Lees hier de sectorstudie Transport en Logistiek ‘Crisis? Creëer je eigen kansen!’

Kijk hier het webinar terug dat naar aanleiding van de sectorstudie werd gehouden.