De transportsector is onlosmakelijk verbonden met de sector die zij bevoorraden. Toch kunnen transportbedrijven geen beroep doen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). "Dat is en blijft oneerlijk", vindt TLN-directeur Jan Boeve. "Als een café dicht moet kan de kroegbaas, die geen bier meer verkoopt, maximaal € 90.000 overheidssteun aanvragen. Maar de transporteur, die door de horecasluiting minder vervoert, krijgt helemaal niets. Dat valt echt niet te rijmen."

Horecatransporteur valt buiten de boot

Bij de totstandkoming van de TVL heeft het kabinet besloten dat alleen bedrijven in bepaalde sectoren een beroep kunnen doen op de tegemoetkoming. De transportsector valt daar niet onder. “Het is ons volstrekt onduidelijk waarom. Nu vallen zwaar getroffen ondernemers gewoon buiten de boot, terwijl hun omzet keldert", vertelt Boeve. "Als bepaalde sectoren, zoals de horeca of evenementenbranche stilstaan, staan de vrachtwagens die deze sectoren bevoorraden ook stil. Zodra de horeca weer moet sluiten, heeft dat dus ook grote gevolgen voor de horecatransporteur. Daarom roepen wij het kabinet op om gedupeerde transportondernemers nu wél te helpen."

Steunpakket schiet tekort

In mei van dit jaar berichtte deze site over TLN's moeite met het tweede steunpakket voor door de coronacrisis getroffen sectoren. Daarbij werden transportbedrijven die nauw betrokken zijn bij de bevoorrading van deze sectoren, genegeerd, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post.