In 2019 was het totaal van de directe en indirecte werkgelegenheid 385.330 werknemers in de Nederlandse zeehavens; dit is 4 procent van de werkgelegenheid in Nederland. De Nederlandse zeehavens leveren gezamenlijk € 30 miljard directe toegevoegde waarde op. Dat is 5,5 procent van het bruto binnenlands product.

Diensten en services zeehavens 

Ook ten tijde van de coronacrisis bewijzen de Nederlandse zeehavens hun belang voor Nederland, constateert de BOZ. "Alle diensten en services in de havens zijn intact gebleven en daarmee konden iedereen blijvend van goederen worden voorzien, de bedrijven in binnen- en buitenland, maar ook ziekenhuizen en onderzoekscentra."

Economische krimp

De verwachting is dat ook in de havens de komende jaren, net als in de rest van de economie, de gevolgen van Covid-19 gevoeld gaan worden, omdat de economische krimp een aantal jaren nog door zal werken, aldus de BOZ. "De gevolgen in werkgelegenheid en toegevoegde waarde zijn nog moeilijk te voorspellen en zullen tot uiting komen in de Havenmonitor over het jaar 2020. Dit is de reden dat we juist nu pleiten voor een samenhangende inzet van overheden en het bedrijfsleven voor een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat, voor investeringen in bereikbaarheid om ruimte te bieden aan het goederenvervoer als de economie zich herstelt, en voor aansluiting op het Groeifonds en Europese budgetten om te investeren in innovatie en het verduurzamen van de zeehavens. Met een gerichte investeringsimpuls dragen we nú bij aan economisch herstel en bereiden we ons toekomstgericht voor op de haven van morgen."

Bekijk hier de cijfers uit de rapporten.

Lees ook: COV blij met investeringen in vaarweginfrastructuur