Met dit platform moet werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen worden geholpen. Via NLWerktDoor brengen de organisaties vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen. Dit maakt snelle matches in de regio mogelijk om mensen tijdens deze crisis aan het werk te houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien.

NLWerktDoor: veel banen op het spel

De coronacrisis raakt de Nederlandse arbeidsmarkt: het werk ligt in verschillende sectoren stil, waardoor banen op het spel staan. UWV registreerde eind maart 250.000 lopende WW-uitkeringen, een toename van 10.000 ten opzichte van een maand eerder. Tegelijkertijd zijn er ook bedrijven die in deze moeilijke periode juist staan te springen om extra mensen, zoals de zorg, land- en tuinbouw en logistiek. Voor hen is het onlineplatform NLWerktDoor opgericht.

Werkgevers kunnen met hun vraag naar personeel naar het platform gaan, waar de vraag van werkgevers wordt doorgeleid naar een van de 35 regionale werkgeversservicepunten (WSP’s), een samenwerkingsverband tussen UWV en gemeenten in de arbeidsmarktregio. Het WSP maakt vervolgens een match tussen een openstaande vacature en mensen die werkloos zijn geraakt. Dit gebeurt in samenwerking met de uitzendbranche. Ook onderwijspartners en SBB zijn relevante partners hierbij. In bepaalde sectoren, zoals de zorg, landbouw en logistiek, zijn al initiatieven opgestart om extra personeel te werven. Dit heeft al ruim 20.000 aanmeldingen opgeleverd. NLWerktDoor brengt regionale of sectorale initiatieven op één plaats samen.

Perspectief op werk

Sinds 2019 werken publieke en private partijen in de 35 arbeidsmarktregio’s samen in het kader van Perspectief op Werk. Samen geven zij een extra impuls aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Tijdens de coronacrisis wordt deze vruchtbare samenwerking uitgebreid via NLWerktDoor.

‘Elkaar helpen’

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: "Juist in deze tijd is het ontzettend belangrijk om deze mensen aan het werk te helpen. Daarom werken we met alle partijen samen, van sociale partners tot het UWV en tot gemeenten, uitzendorganisaties, onderwijspartners en SBB. Ik wil werkgevers die op zoek zijn naar werknemers daarom oproepen om het platform NLWerktDoor hiervoor te benutten. Laten we elkaar door de crisis heen helpen.”