Dit overbruggingskrediet kan worden aangevraagd bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. 

Overbruggingskrediet vanwege coronavirus

De COL voor start-ups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf in eerste instantie € 100 miljoen beschikbaar stelt, werd eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. De overbruggingslening is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de ROM’s en Techleap.nl.

Diverse bedragen

De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt er 25 procent cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3 procent. De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de € 500.000 af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor aanvragen boven de € 500.000 is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

Coronacrisis slaat toe

Start-ups en scale-ups ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis: uit een inventarisatie van Techleap.nl blijkt dat 55 procent van deze bedrijven de vraag ziet wegvallen door het wegvallen van bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten. Het ophalen van de benodigde, nieuwe financiering is voor deze groep onder de huidige omstandigheden een probleem. Dit omdat start-ups en scale-ups en andere non-bancair gefinancierde bedrijven geen of slechts beperkt gebruik kunnen maken van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen die gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven.

Meer informatie over de COL

Kijk hier voor meer informatie over criteria en aanvragen van het overbruggingskrediet. 

Al het laatste nieuws omtrent trucks, distributie en alles in de transportbranche lees je bij Transport Logistiek.