Minister Van Nieuwenhuizen stelt ruim een half miljard euro versneld beschikbaar om eerder dan gepland onderhoud uit te voeren aan de Rijksinfrastructuur. Dit bedrag komt boven op de extra € 265 miljoen die zij eerder al heeft uitgetrokken voor het onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen die in de decennia na de oorlog zijn gebouwd en toe zijn aan een opknapbeurt. Rijkswaterstaat is al in gesprek met de bouwsector over welke werkzaamheden op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, zodat men zo snel mogelijk aan de slag kan met opdrachten.

Prinsjesdag en corona

Minister van Nieuwenhuizen: “Het is al weer bijna net zo druk op de wegen als voor corona. Dus we zorgen ervoor dat de infrastructuur er beter voor staat wanneer de economie straks weer aantrekt. Door waar het kan onderhoud versneld uit te voeren, willen we oponthoud bij bruggen en sluizen zoveel mogelijk voorkomen.” Het gaat om onder andere groot onderhoud aan de N18 en A50 in Oost-Nederland. Ook het baggeren van grote rivieren als de Nederrijn-Lek, Bovenrijn-Waal en de Twentekanalen vindt eerder plaats. 

Staatssecretaris Van Veldhoven stelt de komende jaren ruim € 1,4 miljard versneld beschikbaar voor onderhoud en vervanging van het spoor. Ongeveer de helft van het extra budget komt tussen 2021 en 2023 op de markt. Van Veldhoven: “De trein is voor veel mensen dé manier om naar werk, school of familie te gaan. Ons spoorwegennet is een van de drukst bereden ter wereld. Door nu extra te investeren vermijden we storingen voor de reiziger en goederenvervoerders. ProRail gaat werk snel op de markt zetten. Dat betekent werk voor bouwbedrijven in moeilijke tijd en dat is belangrijk.” ProRail pakt de komende jaren onder meer het spoor rond Schiphol aan. Goederenrangeerterrein Kijfhoek en de havenspoorlijn van Rotterdam krijgen een opknapbeurt. 

Duurzaam

Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven willen verder de bouw niet alleen helpen met extra werk, maar ook ondersteunen bij het bouwen zonder uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Zo hoeft de binnenvaart vanaf volgend jaar geen energiebelasting meer te betalen op walstroom; een milieuvriendelijke variant in vergelijking met (diesel)aggregaten die nu nog vaak gebruikt worden.

Rijkswaterstaat en ProRail besteden dit jaar € 5 miljoen om werk aan de A16 en de aanleg van een busbaan tussen Hilversum en Huizen uit te voeren met hijskranen, graafmachines en walsen die volledig zonder uitstoot hun werk doen. Bouwers kunnen daarnaast in 2021 subsidie aanvragen om ervaring op te doen met schone machines.

Verkeersveiligheid

Minister Van Nieuwenhuizen werkt samen met gemeenten en provincies aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Eerder maakte zij bekend dat deze partijen plannen in kunnen dienen voor concrete maatregelen om de veiligheid op wegen en fietspaden te verbeteren. Er zijn uit het hele land zoveel goede plannen binnengekomen dat Van Nieuwenhuizen in 2021 hiervoor € 100 miljoen extra beschikbaar stelt, boven op € 50 miljoen die al jaarlijks beschikbaar is. Zo kunnen rotondes, stoepen, kruisingen en andere plekken waar veel ongelukken gebeuren sneller worden aangepakt.

Circulaire economie

Staatssecretaris Van Veldhoven investeert € 40 miljoen in een economie zonder afval: de circulaire economie. Het kabinet wil dat Nederland in 2050 volledig circulair is en zet in op 50 procent minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030. "Door slimmer te ontwerpen, te recyclen en te hergebruiken voorkomen we milieuvervuiling en CO2-uitstoot." Het geld gaat onder meer naar concrete circulaire initiatieven van mkb'ers.