Volgens Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) krimpt de economie als gevolg van het coronavirus en de impact van de contactmaatregelen. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in transport en logistiek veranderen mee. 

Impact coronacrisis op ondernemersvertrouwen

Uit de meest recente Sectormonitor blijkt dat het ondernemersvertrouwen daalt naar een zeer laag niveau – het laagste sinds begin van metingen in 2009. Transportondernemers zijn negatief over ontwikkeling omzet, bedrijvigheid en economisch klimaat. Minder ondernemers geven aan dat zij een tekort aan personeel ervaren. Tegelijkertijd is er een sterke stijging van het aandeel ‘andere belemmeringen’ voor bedrijfsactiviteiten. Omdat de coronacrisis zich aan het eind van het eerste kwartaal voordeed, is de impact in overige arbeidsmarktstatistieken voor die maanden nog niet goed zichtbaar in de cijfers van het eerste kwartaal.

Meer arbeidsmarktontwikkelingen

In deze Sectormonitor zien we onder andere de volgende arbeidsmarktontwikkelingen. De cijfers van UWV van instroom in WW zijn van mei en laten ook de impact van het coronavirus zien. Die impact is (nog) niet echt waarneembaar in de ontwikkelingen gebaseerd op de cijfers over Q1 van het Pensioenfonds Vervoer.

De cijfers

Volgens de UWV-cijfers tot en met mei 2020 daalt het aantal vacatures en stijgt de instroom in de WW ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In mei stroomden er 410 chauffeurs in in de WW. In mei 2019 waren dit er 242.

In de arbeidsmarktontwikkelingen op basis van Pensioenfonds Vervoer – tot en met maart 2020 – is nog niet veel te merken van de gevolgen van het coronavirus: 

- Het aantal bedrijven neemt iets af ten opzichte van vorig kwartaal (van 6.962 naar 6.903);

- Het aantal chauffeurs neemt toe ten opzichte van vorig kwartaal (van 86.504 naar 87.334 chauffeurs), maar daalt ten opzichte van vorig jaar (88.116 chauffeurs);

- Het totaal aantal werknemers groeit nauwelijks meer (154.894 werknemers). Dit is in lijn met de (sterke) afname van de instroom en toename van de uitstroom;

- De instroom van werknemers ligt lager en de uitstroom ligt hoger dan vorig jaar. De instroompiek ligt op 20 en uitstroom piek ligt op 66 jaar;

- Het aandeel oproepkrachten (alle functies) neemt toe. In het eerste kwartaal van 2020 was 18 procent van werknemers oproepkracht, ten op zichte van 17 procent een jaar eerder. Het aandeel oproepkrachten onder de chauffeursfunctie daalt tot net onder de 2 procent;

- De gemiddelde leeftijd van werknemers in de sector die geen chauffeur zijn daalt, en de gemiddelde leeftijd van chauffeurs stijgt verder (tot 45 jaar in 2020-Q1). 

Benieuwd naar meer cijfers? Bekijk hier de gehele Sectormonitor transport en logistiek.

Sectormonitor transport en logistiek

In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van STL en is mogelijk dankzij SOOB.