Uit de Sectormonitor blijkt verder dat vooral in september er weer een toename was van het aantal vacatures voor chauffeurs en logistiek medewerkers. Na de gedeeltelijke lockdown in oktober nam aantal vacatures voor logistiek medewerkers weer iets af en blijft het aantal vacatures voor chauffeurs stabiel (circa 5.500 vacatures begin november).

Arbeidsmarkt

Als gevolg van het coronavirus en de impact van de contactmaatregelen is de Nederlandse economie gekrompen, constateert STL. "In het derde kwartaal, na de eerste lockdown, volgde herstel. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in transport en logistiek veranderen mee.” 

Wat staat er in de Sectormonitor?

In de Sectormonitor worden de volgende arbeidsmarktontwikkelingen gesignaleerd:

- Transportondernemers zijn begin vierde kwartaal, voorafgaand aan de gedeeltelijke lockdown van oktober licht positief over omzet in het afgelopen derde kwartaal, maar negatief over de winstgevendheid en het economisch klimaat. Toch zijn de verwachtingen ten aanzien van omzet in hun bedrijf en het economisch klimaat op dat moment per saldo minder pessimistisch (-4,8 procent) dan in voorgaande kwartalen (-21,7 procent in Q3 en -50,1 procent in Q2);

- Ten opzichte van voorgaande kwartalen neemt aandeel transportondernemers af dat een ‘andere belemmering (impact coronacrisis)’ en onvoldoende vraag ervaart. Begin vierde kwartaal ervaart 24 procent een belemmering door onvoldoende vraag tegen 29 procent een kwartaal eerder;

- Het aantal vacatures voor chauffeurs en logistiek medewerkers neemt toe; vooral aan einde van derde kwartaal, in september. Van ongeveer 3.900 vacatures voor chauffeurs eind augustus naar 5.000 vacatures eind september. Voor transportplanners en logistiek medewerkers nam het aantal vacatures in de deze periode toe van 4.600 naar 5.900. Na ingang van de nieuwe, gedeeltelijke lockdown in oktober neemt het aantal vacatures voor logistiek medewerkers weer iets af en blijft het aantal vacatures voor chauffeurs stabiel (circa 5.500 vacatures voor chauffeurs begin november);

- De instroom van werknemers transport en logistiek in de WW is hoger dan in voorgaande maanden en dan vorig jaar (in oktober stromen 370 chauffeurs in de WW tegen 306 in oktober 2019). De instroom piekte in april kort na het begin van de coronacrisis).

Meer ontwikkelingen

Voor werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/PFV zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

- Het aantal bedrijven en het totale aantal werknemers liggen iets hoger dan vorig jaar (6.950 bedrijven in 2020-Q3 tegen 6.913 in 2019-Q3 en 156.817 werknemers in 2020-Q3 en 154.877 in 2019-Q3);

- De in- en uitstroom van werknemers ligt op een lager niveau dan vorig jaar. De in- en uitstroom van chauffeurs liggen dicht op elkaar: in 2020-Q3 stromen 2.047 chauffeurs de sector in stromen er 2.029 uit. De piek van de instroom ligt op 20 en die van de uitstroom op 66 jaar;

- De pensioenuitstroom neemt toe: deze ligt in de eerste drie kwartalen van 2020 hoger dan in heel 2019 (986 tegen 957);                     .

- Het aantal chauffeurs is sinds het eerste kwartaal stabiel (88.883 in 2020-Q3);

- Het aandeel oproepkrachten onder niet-chauffeurs neemt toe tot 19 procent (was 18 procent in dezelfde periode jaar eerder). Het aandeel parttimers stijgt tot 28 procent (was 27 procent in 2019-Q3). Het aandeel parttimers stijgt zowel onder chauffeurs en niet-chauffeurs;

- De gemiddelde leeftijd van werknemers die niet-chauffeur zijn daalt tot 41,0 jaar en de gemiddelde leeftijd van chauffeurs loopt verder op tot 45 jaar.

Meer informatie is te vinden in de Sectormonitor 2020-Q3.

Over de Sectormonitor

In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan naast het afgelopen kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal, om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mogelijk dankzij SOOB.