kansen creëren in crisistijd sectorstudieAan de hand van de sectorstudie ‘Crisis? Creëer je eigen kansen’ willen de drie partijen ondernemers in de transport- en logistieke sector bewust maken van hoe te anticiperen op uitdagende omstandigheden. Op die manier kunnen zij degene zijn die sterker uit de volgende crisis komen. Het rapport geeft inzicht, creëert bewustwording en biedt handvatten door voorbeelden van ondernemers te geven en ruimte voor discussies te bieden.

Sectorstudie: op tijd schakelen

Een conclusie uit het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia, is dat schakelen op het juiste moment essentieel is. Ondernemen is topsport: een keer te laat op- of afschalen kan tot gevolg hebben dat het jaarrendement is verdampt. Daarnaast spelen zaken als liquiditeit, vraag en aanbod, veiligheid en communicatie.

Impact coronavirus 

Ondanks dat de voortekenen voor een dalende economie was menig ondernemer actief in transport en logistiek aan het schakelen op de toenemende vraag. Als gevolg van het coronavirus viel die weg.

Door het coronavirus, de bijbehorende angst en de intelligente lockdown zijn consumenten massaal online gaan shoppen. Ook producten die tot voor kort alleen door een beperkt aantal mensen online werden besteld, werden grootschalig op internet gekocht en thuisbezorgd. De pakketdiensten spreken over kerstdrukte, maar dan maandenlang. Ook als het coronavirus niet meer zo’n grote rol speelt, is de verwachting dat de onlineverkopen hoog blijven. De waarde van warehousing heeft zich ten tijde van de coronacrisis bewezen. Waar voor sommige sectoren de transporten stilvielen, puilden de warehouses uit. Natuurlijk liep de omzet – behaald door handling – terug, maar die werd (gedeeltelijk) gecompenseerd met omzet door opslag.

Transportstromen veranderen

“De uitbraak van het coronavirus heeft ons versneld in een economische crisis gebracht”, zegt Ronald Kuipers, commercieel directeur bij TVM Nederland. "De transportstromen binnen en buiten Nederland gaan de komende periode sterk veranderen; denk aan het blijvend veranderde consumentengedrag door de lockdown en de milieubelasting en -wetgeving. Ondernemers speelden hier al op in, maar door het coronavirus is de urgentie om snel en goed te anticiperen op de ontwikkelingen vergroot.”

Machiel Bode, sector banker Transport en Logistiek ING vult aan: “De marktomstandigheden worden jaarlijks uitdagender. De transportmarkt komt steeds meer onder druk te staan vanuit de open markt en prijsconcurrentie. Denk aan lagelonenlanden en de opkomst van de platformeconomie. Alleen bedrijven die de gevaren onderkennen en hierop een actief beleid voeren, zijn opgewassen tegen deze veranderingen. Door als ondernemer op het juiste moment te schakelen komt een bedrijf sterker uit de crisis. Dat geldt niet alleen voor de coronacrisis, dat is ook van toepassing op elke andere crisis. Een generieke aanpak is er niet, het is maatwerk.”

Waardevolle inzichten

“Het onderzoek geeft een aantal waardevolle inzichten die ondernemers uit vorige crises hebben getrokken”, stelt TLN-directeur Jan Boeve. "Daarbij valt het op dat ondernemers die het nu juist goed doen en meer vertrouwen hebben in de nabije toekomst, goed weten welke markt zij willen bedienen en wat hun klanten willen. Het is belangrijk dat een ondernemer niet alleen op zijn intuïtie vertrouwt, maar belangrijke, strategische beslissingen bewust en planmatig maakt. Het rapport geeft een aantal praktische suggesties om dat te doen.”

Lees hier de sectorstudie Transport en Logistiek ‘Crisis? Creëer je eigen kansen!’