Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook maakte staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) eerder deze week bekend het subsidieplafond van de zogenoemde Seed Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot te maken.

Versoepeling vanwege zwaar weer

Extra krediet helpt ondernemers aan liquiditeit om overeind te blijven in zwaar weer. Daarom wordt financiering voor ondernemers via de speciale coronaregeling van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) opnieuw versoepeld.

De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB wordt laagdrempeliger: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets. Begin april werd door het ministerie van EZK de premie van de regeling al verlaagd (van 3,9 naar 2 procent) en het garantiebudget verhoogd (van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard).

Groter budget Seed Capital-regeling 

Het budget van de Seed Capital­-regeling, waarmee het ministerie van EZK kapitaal aan investeringsfondsen verstrekt, wordt vergroot van € 22 miljoen naar € 32 miljoen. Met deze regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen, waaronder start-ups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en creatief gebied, bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen.

TOGS

Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling TOGS. Het kabinet heeft meer dan kwart van het Nederlandse bedrijfsleven een belastingvrije gift van € 4.000 gegeven, omdat ze naast de economische gevolgen van het coronavirus ook direct zijn geraakt door kabinetsmaatregelen.

De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Na analyse van de meldingen vanuit ondernemers bij RVO hierover blijkt dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beide € 4.000). De regeling is hier te vinden. 

Verhoging GO-regeling

De verhoging van het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) ten behoeve van corona van € 400 miljoen naar € 10 miljard is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom is deze coronaregeling sinds afgelopen woensdag officieel open voor bedrijven waarbij de looptijd van een krediet zes jaar gaat worden.

Met de coronaregeling binnen de GO helpt het ministerie van EZK zowel het mkb als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen (minimaal € 1,5 miljoen, maximaal verruimd tot € 150 miljoen per onderneming). Het maximale garantiepercentage is, zoals eerder aangekondigd, nu verhoogd van 50 naar 80 procent voor grootbedrijven en 90 procent voor het mkb met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona.

Bij vragen over (de gevolgen van) het coronavirus kunnen ondernemers kijken op de websites van de Rijksoverheid, het RIVM en de Kamer van Koophandel.

Al het laatste nieuws omtrent trucks, distributie en alles in de transportbranche lees je bij Transport Logistiek.