Martin Lundstedt

In het bericht benadrukt Volvo dat het zijn activiteiten voortdurend heeft aangepast om de vraag vanaf recordniveaus in de eerste helft van 2019 te verlagen door gebruik te maken van de geïnstalleerde flexibiliteit en tegelijkertijd de transformatie naar duurzame transportoplossingen te versnellen. Als volgende stap is de Volvo Group van plan het administratieve personeelsbestand in de tweede helft van 2020 wereldwijd met ongeveer 4.100 posities verder te verminderen.
“De Corona-epidemie en de wereldwijde maatregelen die zijn genomen om deze te bestrijden, hebben geleid tot een marktsituatie die onze industrie ernstig heeft getroffen. De effecten zullen naar verwachting in de toekomst een lagere vraag zijn en we moeten onze organisatie hierop blijven aanpassen. Tegelijkertijd versnellen we de competentie-verschuiving die nodig is voor nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen ”, zegt Martin Lundstedt, president en ceo van de Volvo Group.

Activiteitenniveaus aangepast

Sinds medio 2019 heeft de Volvo Group haar activiteitenniveaus aangepast, onder meer door tijdelijke en consultantcontracten te beëindigen. In de tweede helft van dit jaar is de Groep van plan het aantal kantoormedewerkers verder te verminderen met ongeveer 4.100 posities, waarvan ongeveer 15 procent adviseur is. Ongeveer 1.250 van deze functies zijn in Zweden.  De behoefte aan personeelsreductie zou groter zijn geweest als de verschillende steunmaatregelen van de overheid er niet waren geweest.
De personeelsinkrimping zal binnen de hele groep op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van de lokale bedrijfssituatie, de nationale wetgeving en de arbeidsmarktpraktijken. In sommige landen, waaronder Zweden, omvatten de geplande maatregelen gedwongen ontslagen. "De Volvo-cultuur blijft onze leidende ster in dit werk, waar we als één team zullen samenwerken met de vakbonden om deze aanpassing op een verantwoorde manier door te voeren", zegt Lundstedt. "Met deze veranderingen zal de Volvo Group een sterke positie behouden en zal Volvo Group toonaangevend blijven in de transformatie naar duurzame transport- en infrastructuuroplossingen."

Volvo Group is de eerste vrachtautofabrikant die met een dergelijke mededeling naar buiten komt. Gezien de hele situatie in de transportwereld kan het bijna niet anders of ook de andere fabrikanten zullen gas moeten terugnemen.