Als wordt besloten om in een aantal veiligheidsregio’s een avondklok in te stellen, dan is het volgens TLN belangrijk dat "er een uitzondering wordt gemaakt voor transport- en logistiek verkeer, met inbegrip van woon-werkverkeer van de medewerkers”.

het coronavirus – en dan met name de besmettelijkere Britse variant – strengere lockdownmaatregelen noodzakelijk zijn, dan denken het OMT en het kabinet aan bijvoorbeeld het instellen van een avondklok. Het kabinet laat deze optie momenteel verder onderzoeken.

Vitale rol transport en logistiek

Hoewel er nog geen tekenen zijn dat er binnenkort een avondklok gaat gelden, heeft de ondernemersorganisatie hierop bij het ministerie aangedrongen. In een reactie heeft het ministerie aangegeven oog te hebben en te houden voor de argumenten, namelijk de vitale rol van transport en logistiek voor het draaiende houden van de samenleving.