Als de avondklok van kracht is, moeten medewerkers in de transportsector, zoals chauffeurs, twee verschillende formulieren bij zich hebben, om aan te tonen dat zij voor hun werk buiten zijn tussen 21.00 en 4.30 uur. Deze formulieren zijn beschikbaar op de site van de rijksoverheid.

Avondklok: twee verklaringen

Medewerkers in de sector transport en logistiek zijn uitgezonderd van het uitgaansverbod. Om te bewijzen dat zij tussen 21.00 en 4.30 uur voor hun werk onderweg zijn, worden werknemers verplicht twee verschillende formulieren bij zich te hebben. Een van die formulieren is een werkgeversverklaring, die ingevuld moet zijn door de werkgever. Deze is niet hetzelfde als de ‘Verklaring van dienstbetrekking’ van de Kiwa. Voor de werkgeversverklaring komt waarschijnlijk ook een digitale versie beschikbaar, zodat medewerkers niet een papieren versie bij hun werkgever hoeven op te halen.

Zelfstandigen of eigen rijders mogen hun eigen werkgeversverklaring invullen. Het tweede formulier is de ‘Eigen verklaring avondklok’  en moet de medewerker of werknemer zelf invullen.

Formulieren downloaden

Eerder deze week was het downloaden van de benodigde formulieren nog niet mogelijk, omdat het instellen van een uitgaansverbod nog moest worden voorgelegd aan de de Tweede Kamer. Dat gebeurde gisteren met als uitkomst dat de avondklok een halfuur later ingaat dan oorspronkelijk voorgesteld door het kabinet, namelijk om 21.00 uur. De eindtijd van 4.30 uur blijft ongewijzigd.