De Britten maken de sneltesten beschikbaar zodat er binnen 30 minuten een uitslag is. Deze ochtend wordt gestart met testen en zal het vrachtverkeer in groepen de grens passeren. Bij een positieve testuitslag moet een chauffeur tien dagen verplicht in quarantaine. De Britse autoriteiten bieden daarvoor accommodatie aan. De Franse autoriteiten zullen op hun beurt weer steekproeven doen bij verkeer dat richting het Verenigd Koninkrijk vertrekt vanaf Frans grondgebied. De Eurotunnel en de ferryterminal zijn sinds zondagavond 20 december 23.00 uur voor alle verkeer uit het Verenigd Koninkrijk gesloten.

Negatieve coronatest

Overigens hebben transporteurs en chauffeurs geen negatieve testverklaring nodig om Nederland in te komen. Vandaag vervalt het inreisverbod vanaf het Verenigd Koninkrijk en moeten reizigers een negatieve testverklaring overhandigen als zij naar Nederland willen reizen. Voor werknemers in de transportsector geldt een uitzondering. Daarmee verandert er voor chauffeurs die vanaf het Verenigd Koninkrijk naar Nederland vervoeren niets. Zowel begeleid als onbegeleid vervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk blijft mogelijk.

Vrachtverkeer hervat

TLN is opgelucht dat het vrachtverkeer weer wordt hervat. "Wel kan het volgens de Britse minister voor Transport twee tot drie dagen duurt voordat het vrachtverkeer weer normaal rijdt”, aldus TLN-directeur Jan Boeve. "Het is een behoorlijke operatie om al het vrachtvervoer weer op gang te krijgen en de enorme achterstanden weg te werken. De spontane sluiting van de grenzen heeft een enorme impact op het goederenvervoer. Transport is en blijft onmisbaar voor de bevoorrading van onze winkels, apotheken en ziekenhuizen. En het vrachtverkeer moet zoveel mogelijk onbelemmerd door kunnen rijden. Natuurlijk heeft de volksgezondheid de hoogste prioriteit, maar het kan niet zo zijn dat landen uit het niets de grenzen sluiten voor het vrachtverkeer. Laten we alsjeblieft leren van onze lessen en bij eventuele nieuwe maatregelen ervoor zorgen dat regels duidelijk, uniform en werkbaar zijn.”

Grondig informeren

Verder adviseert TLN vervoerders en chauffeurs “zich grondig te informeren over de laatste stand van zaken, het verkeer op de Nederlandse, Engelse, Belgische en Franse wegen en websites met nieuwe updates hierover in de gaten te houden".