Het hardst getroffen zijn de automotive industrie, de energiesector, olie- en gasindustrie, de voedingsmiddelenindustrie (zakelijke markt), de textielindustrie en de retailsector. Minder hard getroffen is de bouwsector, met name de grond, weg en waterbouw (gww). Met uitzondering van tankopslagbedrijven zijn er geen andere sectoren, gelieerd aan de binnenvaart, die hebben geprofiteerd. 

 Ontbreken duidelijk perspectief

Verladers en vervoerders spelen in op de gevolgen van de coronacrisis. De nieuwbouw orderportefeuille bij scheepswerven is vrijwel geheel opgedroogd en begin dit jaar is afscheid genomen van een deel van de flexibele schil van binnenvaartondernemers. De grootste zorg bij verladers is het ontbreken van een duidelijk perspectief op het verdere verloop van de lockdown en de economische gevolgen. Het is lastig, omdat de lockdown verschilt per land en leveringen hierdoor niet goed op elkaar aansluiten. Veel verladers hebben maatregelen getroffen en produceren nu op voorraad, in afwachting van het versoepelen van de lockdown.  

Desondanks beschouwen de geïnterviewde binnenvaartverladers 2020 als een verloren jaar. Echt herstel wordt pas in 2021 weer verwacht. Geen enkel bedrijf verwacht verregaande gevolgen voor het eigen functioneren. De energie- of voedselvoorziening komen niet in gevaar. Het wordt uiteindelijk weer business as usual, zo is de verwachting. 

Het complete rapport is te lezen op www.topsectorlogistiek.nl. Deze interviewronde is een vervolg op de interviews met verladers die Royal HaskoningDHV in 2019 hield in opdracht van de Topsector Logistiek. Er zijn diverse signalen dat de positie van de binnenvaart verder onder druk komt te staan door de coronacrisis. Met dit onderzoek is nagegaan of de conclusies uit het eerdere rapport bijgesteld moeten worden. 

Het laatste nieuws over alles wat de transportsector beweegt, lees je bij Transport & Logistiek.