Afgelopen weekend kondigden Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk afzonderlijk van elkaar plotseling testverplichtingen en extra controles voor het vrachtverkeer aan. Dat leidde direct tot opstoppingen.

Files door coronamaatregelen

Zo staan er sinds maandagochtend files van tientallen kilometers bij de Italiaanse grensovergang Brenner en bij de Duits-Tsjechische grens. Sinds dit weekend moeten alle chauffeurs die naar of via Duitsland rijden, een negatieve coronatest laten zien als ze uit Tirol, Tsjechië of Slowakije komen. Daarop besloot Oostenrijk om chauffeurs zonder negatief testresultaat al bij de Italiaanse grens te weren. Bij de grensposten zijn echter nauwelijks testlocaties waar chauffeurs gebruik van kunnen maken, waardoor zij geen kant op kunnen en urenlang stilstaan.

Green Lanes

Om de soepele doorgang van goederenvervoer te garanderen, heeft de Europese Commissie vorig jaar een aantal regels vastgesteld, zoals het instellen van Green Lanes. Hoewel lidstaten een lange tijd die regels hebben nageleefd, nemen verschillende landen nu toch weer het heft in eigen handen en leggen ze vrachtverkeer extra maatregelen op.

'We hebben schijnbaar niets geleerd van de situatie van vorig jaar, toen in heel Europa duizenden vrachtwagens stilstonden'

Elisabeth Post, Voorzitter TLN

Opnieuw chaos

"We hebben schijnbaar niets geleerd van de situatie van vorig jaar, toen in heel Europa duizenden vrachtwagens stilstonden”, zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post. "Het internationaal goederenvervoer is onmisbaar voor de bevoorrading van onze winkels, apotheken en ziekenhuizen. Daarom moet het vrachtverkeer zoveel mogelijk ongehinderd door kunnen rijden. In de strijd tegen het coronavirus is de volksgezondheid de eerste prioriteit. Maar het kan niet zo zijn dat landen plotseling hun grenzen sluiten of uiteenlopende coronamaatregelen nemen en vrachtwagens massaal stil komen te staan. De EU moet nú ingrijpen en er samen met lidstaten op toezien dat het goederenvervoer onbelemmerd door kan rijden."

Belangrijke transportroutes

Meer dan 7.000 vrachtwagens vervoeren dagelijks goederen op de noord-zuidcorridor door Tirol, ongeveer evenveel als op de corridor Dover-Calais, waar in december chaos heerste toen Frankrijk beperkingen oplegde voor het vrachtverkeer. Meer dan tienduizenden vrachtwagens gebruiken de oost-westcorridor naar Duitsland via Tsjechië, een belangrijke transportroute voor de logistiek in Midden-Europa.