Transport en Logistiek Nederland (TLN), VVT, FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen en evofenedex zijn blij met de toegezegde overheidssteun, maar er is volgens de organisaties meer nodig. Ze werken nauw samen om oplossingen voor actuele vraagstukken te ontwikkelen.

‘Coronavirus heeft ingrijpende gevolgen'

Elisabeth Post, bestuursvoorzitter van Transport en Logistiek Nederland: "Het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de sector transport en logistiek. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk werkgevers hun bedrijf kunnen voortzetten en dat daardoor werknemers werk en inkomen kunnen behouden. We zoeken daarbij naar concrete en praktische oplossingen. En op dit moment zien we dat door de coronamaatregelen transportbedrijven die werken voor supermarkten kampen met ondercapaciteit, terwijl bij transporteurs die werken voor de horeca juist sprake is van overcapaciteit. Via het mobiliteitscentrum bij STL gaan we kosteloos de ontstane vraag en het aanbod bij elkaar brengen.”

Arbeidsomstandigheden op peil houden

Willem Dijkhuizen, bestuurder FNV Transport & Logistiek: "Daarnaast moeten de we arbeidsomstandigheden op peil houden, zodat met name chauffeurs hun werk fatsoenlijk kunnen blijven doen. Chauffeurs hebben een vitaal beroep in ons land. We moeten juist nu zorgen voor goede faciliteiten. Denk daarbij aan sanitaire voorzieningen. We vragen daarbij ook andere partijen uit de sector, zoals tankstations en wegrestaurants, met ons mee te werken. We zullen hiervoor de komende dagen een campagne lanceren om aandacht voor de chauffeur te vragen.”

Uitvoering maatregelen

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) zorgt voor de uitvoering van de maatregelen. Willem de Vries, directeur van STL: "Als eerste zetten we het mobiliteitscentrum bij STL in om vraag en aanbod van transportbedrijven bij elkaar te brengen. We doen dit in deze periode voor chauffeurs van alle transportbedrijven. Iedereen kan zich aanmelden via www.stlwerkt.nl/wijhelpenelkaar. Dan gaan onze professionals kosteloos aan de gang om vraag en aanbod te matchen. Het mobiliteitscentrum en de campagne zijn de eerste stappen die we zetten als onderdeel van andere initiatieven die nog in ontwikkeling zijn."