De regeling is operationeel sinds maandag 16 maart 2020 en maakt deel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Problematiek coronavirus

Het kabinet schat in dat met deze eerste stap al direct € 300 miljoen aan extra financiering ter beschikking wordt gesteld aan mkb-bedrijven die getroffen worden door de coronaproblematiek. Daarnaast kunnen ondernemers werktijdverkorting aanvragen (regeling ministerie van SZW) en uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst. Zzp’ers kunnen een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen.

BMKB voor meer krediet

Staatssecretaris Mona Keijzer: "De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus."

De staatssecretaris vervolgt: "We volgen de situatie nauwgezet en hebben daarover steeds contact met ondernemers- en brancheorganisaties en sociale partners. De volksgezondheid staat voorop: het is belangrijk dat iedereen de gezondheidsadviezen van het RIVM steeds opvolgt. Het kabinet laat ondertussen ondernemers niet alleen en we bekijken steeds of additionele maatregelen boven op de huidige nodig zijn voor behoud van werkgelegenheid."

Verruiming BMKB-regeling vanwege het coronavirus

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50 procent van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90 procent van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 naar 75 procent. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien is de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging op donderdag 12 maart 2020 nog verder verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar.

Al het laatste nieuws omtrent trucks, distributie en alles in de transportbranche lees je bij Transport Logistiek.