Om het toekomstige transport en de opslag van vaccinaties tegen het coronavirus voorspoedig te laten verlopen is een taskforce opgericht, waarin onder andere ACN en Schiphol vertegenwoordigd zijn. Vanuit deze ‘vaccine readiness group' werkt Fenex mee aan een inventarisatie van GDP-gecertificeerde loodsruimte voor de tijdelijke opslag voor vaccins. Deze loodsruimte kan als back-up dienen voor de reeds aanwezige capaciteit op Schiphol.

Opslagruimte beschikbaar voor covid-19-vaccins

Wie een GDP-gecertificeerde loodsruimte beschikbaar heeft voor de tijdelijke opslag van coronavirusvaccins kan dat melden bij Christine van Eijck: [email protected]. Hierbij graag vermeldenhet het aantal beschikbare vierkante meters en palletposities in de drie verschillende temperatuurzones -20 ºC, 2 tot 8 ºC en 15 tot 25 ºC.

Kijk hier voor meer informatie over de taskforce voor de tijdelijke opslag vaccins tegen het coronavirus.