De afgelopen periode kondigden Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk afzonderlijk van elkaar plotseling testverplichtingen en extra controles voor het vrachtverkeer aan. De maatregelen leidden direct tot opstoppingen. Volgens diverse leden van het Europarlement zijn de  testverplichtingen disproportioneel. In de Transportcommissie vroegen zij wat de Europese Commissie concreet gaat doen tegen de grensbeperkingen.

Europarlement stelt vragen

De Nederlandse Europarlementariërs Caroline Nagtegaal (VVD) en Vera Tax (PvdA) namen ook het woord in de Transportcommissie. Volgens Nagtegaal is de logistieke keten van essentieel belang is. "We moeten juist in deze tijd zorgen dat het goederenvervoer niet gehinderd wordt. En het is volgens mij ook niet effectief, want chauffeurs zitten voornamelijk in hun cabine en het leidt tot enorme verstoringen en raakt transportbedrijven. Het werk in de logistieke keten moet niet onnodig gehinderd worden." Tax (PvdA) wil van de Europese Commissie weten wat de commissie concreet kan doen als individuele lidstaten het Green Lanes-principe niet respecteren.

'We moeten juist in deze tijd zorgen dat het goederenvervoer niet gehinderd wordt'

Caroline Nagtegaal, VVD-Europarlementariër

In reactie op de vragen gaf de Europese Commissie aan alles te doen doet wat binnen haar macht en bevoegdheden ligt. Maar het uiteindelijk aan de lidstaten zelf om gezondheidsmaatregelen op te leggen. De commissie begrijpt dat er maatregelen moeten worden genomen, maar vindt de manier waarop dit nu gebeurt niet optimaal. Daarom wil de commissie dat lidstaten verlichtende maatregelen invoeren voor de transportsector.

Snelheid van vaccineren

Volgens de Europese Commissie zullen er de komende maanden ongetwijfeld verschillende snelheden zijn tussen lidstaten in het vaccineren van het transportpersoneel. De commissie bekijkt hoe zij kan voorkomen dat er in de toekomst discriminatie tussen landen plaatsvindt op basis van het al dan niet hebben van een vaccinatiecertificaat.

Vandaag komt de EU-leiders bijeen om te praten over de aanpak van de coronacrisis. Een soepele doorgang van goederen staat ook op de agenda. (Bron: TLN)