Die containers moesten eigenlijk worden gelost en met nieuwe lading naar andere bestemmingen worden vervoerd. Nu dit niet gebeurt, zijn elders in de wereld minder containers beschikbaar. Vooral aan koelcontainers, zogenoemde reefers, is een tekort.

Koelcontainers voor medicijnen en voedsel

Koelcontainers worden vooral gebruikt voor het transport van medicijnen en voedsel, zoals vlees, fruit en groente. Een tekort aan deze containers zorgt er momenteel voor dat sommige Nederlandse bedrijven die dit soort voedsel exporteren moeilijk koelcontainers kunnen krijgen. Daardoor is de export van deze producten duurder of levert het vertraging op.

Varkensgriep

Het tekort aan koelcontainers komt niet helemaal uit de lucht vallen. Als gevolg van de varkensgriep in China nam de import van vlees vorig jaar enorm toe. Het vervoer van vlees uit verschillende landen zorgt sindsdien voor extra vraag en legt beslag op zo’n 10 procent van de wereldwijde reefercapaciteit, zo schat ABN AMRO op basis van gesprekken met ondernemers. Door de crisismaatregelen in China staan veel koelcontainers vast in Chinese havens en neemt het tekort dus verder toe. Koelcontainers met bederfelijke waar staan vast en kunnen niet worden gelost.

Wat zijn de gevolgen?

Het tekort kan gevolgen hebben voor Nederlandse ondernemers die voedsel exporteren. Nederland is een grote voedselexporteur en een deel van de export gaat met reefercontainers naar continenten die niet over land te bereiken zijn. Naar Afrika wordt onder meer vis, vlees, uien en pootaardappelen vervoerd, naar Azië vlees zoals varkensoren en -magen, en naar Noord-Amerika onder andere kaas en paprika. Niet alleen stijgen de tarieven van koelcontainers, ook wordt het lastiger om koelcontainers te huren, zo bevestigen meerdere zakelijke klanten van ABN AMRO.

Nederland in exportcijfers

In totaal exporteert Nederland jaarlijks voor € 8,9 miljard aan vlees, voor € 7,7 miljard aan zuivelproducten, voor € 3,7 miljard aan vis en voor € 12 miljard aan vers(e) en gekoeld(e) groente en fruit. Het gros is bestemd voor buurlanden als Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Het vervoer naar deze landen gaat met name over de weg met koeltrucks. Gemiddeld 15 procent van de export gaat echter naar continenten die sowieso niet over de weg te bereiken zijn. Dit is het deel van de export die geraakt kan worden door het tekort aan koelcontainers. Ook een deel van de uitvoer naar andere Europese landen gaat via de kustvaart in reefers.