Als het aan sales engineer Max Mårtensson ligt, rijden voor zomer 2022 de eerste afvalwagens rond die gebruikmaken van de lineaire actuators van de Zweedse start-up Cascade Drives. Het bedrijf richt zijn pijlen op commerciële afvalinzamelaars en gemeentes met een afvalinzamelingdienst op de Nederlandse markt.  

Afvalwagens met actuator

Een lineaire actuator is een systeem waarbij tandraderen tussen geribbelde balkjes op en neer kunnen bewegen. Ze duwen bij een beweging opwaarts een staaf omhoog, of zijwaarts, afhankelijk van de positionering van de actuator in de installatie. 

De actuator die Cascade Drives heeft uitgevonden, kan in korte tijd een enorme kracht leveren. Deze wordt al toegepast in onder meer heftrucks. De actuator moet nu ook gaan dienen voor de stuurbekrachtiging van de afvalwagen, voor de hefarm die vuilcontainers optilt en boven de wagen leegt en voor de wals die het afval in de wagen samenperst. 

“Op dit moment gebruiken producenten van afvalwagens hydraulische systemenvoor de stuurbekrachtiging van de wagen en de daarop gemonteerde afvalinstallatie”, vertelt Mårtensson. “Daarbij stuwt een hydraulische pomp hydraulische olie onder hoge druk door een cilinder waarin een staaf zit. Die staaf gaat afhankelijk van hoe de cilinder gepositioneerd is omhoog of zijwaarts, en bekrachtigt zo de besturing van de wagen of de beweging van de hefarm en perswals in de afvalinstallatie.”

Brand en vervuiling door hydraulische olie

“Het grote probleem van hydraulische systemen is dat het gebruikmaakt van hydraulische olie”, vervolgt Mårtensson. “Het risico op ongelukken is groot. Het komt geregeld voor dat de slang waardoor de hydraulische olie gepompt barst. De olie komt er onder hoge druk uit en veroorzaakt een soort mist van hele kleine druppeltjes olie. Als die in de buurt komen van een heet element in de installatie, vliegt de olie in de brand. En dat terwijl afvalwagens vooral door dichtbevolkte gebieden zoals woonwijken rijden. Daar wil je dat soort gevaren juist niet hebben.”

actuator voor elektrificatie afvalwagens
De actuator kan worden aangedreven door een elektrische motor. Die loopt alleen als de chauffeur van de afvalwagen de hefarm bedient, of de perswals even aanzet. Die maakt geen geluid.

Hydraulische olie is bovendien zeer vervuilend, zegt Mårtensson. “Eén druppel hydraulische olie vervuilt 1 m3.” Een groot probleem voor het milieu, als de straat onder de olie zit omdat er weer eens een leiding geknapt is van een afvalwagen. Veel gemorste olie kan weggehaald worden. Maar een deel komt terecht in het grondwater. “Daarbij is de kans groot dat de olie ook bij het afval in de wagen komt”, zegt Mårtensson. “Dat kan dan niet meer naar een verwerker die het afval circuleert. Het moet dan behandeld worden als chemisch afval. Verwerking daarvan is duur en kost veel energie.”

Veilig en geruisloos takelen met actuator

Met de actuator van Cascade Drives in de afvalwagen zijn deze risico’s er niet. De actuator kan worden aangedreven door een elektrische motor. Die loopt alleen als de chauffeur van de afvalwagen de hefarm bedient, of de perswals even aanzet. Die maakt geen geluid.

Bij een hydraulisch systeem loopt de motor van de afvalinstallatie de hele tijd tijdens het optakelen en samenpersen van afval. Dat kost veel energie. De pomp die de hydraulische olie de cilinder in stuwt, kan bovendien een irritant hard en snerpend geluid maken waardoor een verder elektrisch aangedreven afvalwagen nog steeds veel lawaai maakt. Zeker omdat afvalwagens door woonkernen rijden, is het fijn als ze dat geruisloos kunnen doen, ook als ze containers optakelen en afval samenpersen. “Met onze actuator kunnen ze dat”, zegt Mårtensson.

Kosten van ongelukken en milieuvervuiling

De komende maanden hoopt Mårtensson contracten te sluiten met Nederlandse producenten van afvalwagens en -installaties, zodat zij geheel elektrische, olievrije en geruisloze afvalwagens kunnen gaan produceren. Een te verwachten obstakel is dat deze producenten tot nu toe altijd gebruikgemaakt hebben van hydraulische systemen, aldus Mårtensson. De toepassing van de actuator van Cascade Drives is nieuw in die industrie en moet concurreren met een beproefd systeem dat weliswaar milieurisico meebrengt maar veel goedkoper is. “Maar als je de kosten van alle ongelukken en milieuvervuiling meerekent, is het niet goedkoper.” 

Klik hier voor meer informatie over of een catalogus met de transportelektrificatieoplossingen van Cascade Drives.