De 16 tons-Renault heeft een actieradius van 230 kilometer en werd speciaal voor dit proefproject door Renault Trucks Nederland beschikbaar gesteld. Het voertuig is sinds begin vorig jaar telkens vier weken ingezet voor de bezorging van bestellingen bij acht verschillende bedrijven uit de Achterhoek en omgeving. De bedoeling van de pilot was de deelnemers kennis te laten maken met het gebruik van elektrische voertuigen en zelf te ervaren wat de praktische voor- en nadelen van elektrisch rijden zijn en op welke wijze elektrische voertuigen opgenomen kunnen worden in het bestaande logistieke proces. Het project was een initiatief de stichting Lean & Green in samenwerking met onder andere het platform Logistics Valley Liemers Achterhoek en Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL.

Pilot met elektrische bakwagen

Lean & Green is een erkennings- en CO2-reductieprogramma voor de logistieke sector dat onder andere programma’s en projecten op dit gebied voor verladers, logistieke dienstverleners, retailers en expediteurs. Deelnemende vervoersbedrijven aan de pilot met de elektrische bakwagen van Renault Trucks in de Achterhoek waren Rabelink, Schotpoort Connect, Aloys Roemaat, Visser Duiven, JCL Transport, DDS Trucking, Comans Transport en eigen vervoerder Rensa.

Enthousiast over test met elektrische vrachtwagen

Marcel Visser van Visser Duiven is enthousiast over de test met de elektrische Renault-vrachtwagen. In een interview met Transport & Logistiek vertelt hij over zijn ervaringen, maar ook over die van de betrokken chauffeurs. “Teamleider Pascal Mateman heeft vier wat kritische chauffeurs uitgezocht die ieder een week hebben gereden. Aanvankelijk hadden zij wat twijfel of zelfs weerstand, maar na de test waren die verdwenen. Het draagvlak voor elektrisch rijden onder de chauffeurs is aanwezig. Er resten wel wat aandachtspunten, maar de meeste zijn oplosbaar en nog in ontwikkeling.”

Tjeerd Middelkoop, directeur van Logistics Valley Liemers Achterhoek, stond samen met de Rensa Groep aan de wieg van het project, bracht deelnemers bij elkaar en zorgde voor de deelname van Renault. Tijdens de afsluitende bijeenkomst eind april  – in stadion De Vijverberg van voetbalclub De Graafschap te Doetinchem – werd dieper ingegaan op het project, vertelden enkele deelnemers over hun bevindingen, kwamen de visie en activiteiten van Renault op het gebied van elektrische voertuigen aan de orde en werd aandacht besteed aan een van de belangrijkste alternatieven voor elektrische voertuigen: rijden op waterstof. Het symposium werd gepresenteerd door programmamanager Dirk van der Lee van Lean & Green.

CO2-neutraal opereren

Job Schouten, directeur logistiek van de Rensa Groep, gaat tijdens zijn presentatie in op de ervaringen met de elektrische bakwagen. Hij vertelt dat Rensa de Renault Z.E. een maand lang inzette om bestellingen van zusterbedrijven Rensa Verwarming & Ventilatie, Gévier (sanitair) en Gafco (klimaattechniek) te bezorgen in de regio Doetinchem. Hiervoor werden dagelijks ritten uitgevoerd van in totaal ongeveer 130 kilometer. Schouten is erg enthousiast over het elektrische voertuig: “De bedrijfszekerheid en het rijgedrag van het voertuig zijn uitstekend. Daarnaast hebben we veel positieve reacties gehad van klanten over onze deelname aan dit project. We zijn tot de conclusie gekomen dat emissieloos rijden moet en kan, en daarom zullen wij in 2023 voor het laatst een voertuig met dieselmotor aanschaffen. Daarna stappen we over op elektrisch.”

elektrische bakwagen pilot
Job Schouten (Rensa): “We zijn tot de conclusie gekomen dat emissieloos rijden moet en kan, en daarom zullen wij in 2023 voor het laatst een voertuig met dieselmotor aanschaffen.”

Rensa wil vanaf 2030 volledig CO2-neutraal en energieneutraal opereren en tevens geen afval meer achterlaten. Het project is voor het bedrijf zelfs aanleiding om de truck uit het proefproject te kopen.

Renault Trucks ziet grote toekomst

Erik Lenssen, productmanager altenative energies bij Renault Trucks, vertelt dat het Franse merk een grote toekomst ziet voor met name elektrische trucks. “De batterijtechnologie ontwikkelt zich snel waardoor de actieradius telkens groter wordt en het opladen steeds minder tijd vergt. Daarom is elektrisch rijden nu ook mogelijk voor zwaardere trucks over langere afstanden. De ontwikkelingen gaan momenteel razendsnel.” Renault speelt hierop in door vanaf 2023 een nieuwe lijn elektrische trucks op de markt te brengen variërend in tonnage, actieradius en oplaadsnelheid. 

renault elektrische bakwagen
Erik Lenssen (Renault Trucks): “De ontwikkelingen gaan momenteel razendsnel.”

En hoe kijkt Lenssen tegen waterstof aan? “Een groot voordeel van rijden op elektriciteit uit een batterij is de hoge efficiency ten opzichte van rijden op elektriciteit die met een brandstofcel uit waterstof is geproduceerd. In het laatste geval treedt er een aanzienlijk rendementsverlies op. Wij verwachten daarom dat de toekomst elektrisch zal zijn en dat waterstof alleen in specifieke gevallen, bijvoorbeeld over zeer lange afstanden, zal worden toegepast.”

Mobiele snellader springt bij

Directeur Marc Seesing van logistiek dienstverlener Schotpoort Transport Groep en Henri Overbeek van Venema E-mobility Charge Systems bespreken vervolgens onder andere het opladen van de gebruikte elektrische bakwagen in het proefproject. Seesing vertelt dat de chauffeurs erg enthousiast waren over de rijprestaties van het voertuig. Een probleem was echter dat de Renault Z.E. een maximale actieradius heeft van 200 à 250 kilometer terwijl de voertuigen bij Schotpoort dagelijks 400 tot 450 kilometer moeten afleggen. Hoe verleng je dan de actieradius? Dat was een lastige kwestie. Uiteindelijk besloot Schotpoort in overleg met Venema een mobiele snellader met een vermogen van 90 kWh met het voertuig mee te nemen. Seesing: “Daarmee kon onze chauffeur tijdens de middagpauze voor ongeveer 100 kilometer ‘bijtanken’. Deze snellader is later ook door andere deelnemers aan het project gebruikt.”

test met elektrische renault truck
Marc Seesing (Schotpoort Transport Groep): “Met de mobiele snellader kon onze chauffeur tijdens de middagpauze voor ongeveer 100 kilometer ‘bijtanken’.”

Vanwege het korte tijdsbestek van de pilot lukte het Schotpoort niet om de vrachtwagen met energie uit de eigen 484 zonnepanelen, verbonden aan het elektriciteitsnet, op te laden. De capaciteit van het aanwezige elektriciteitsnetwerk bleek daar verantwoordelijk voor te zijn. “Die was eigenlijk onvoldoende om de elektrische truck op te laden. En vanwege capaciteitsproblemen bij de netwerkleverancier is het momenteel niet mogelijk de capaciteit uit te breiden. Dat is wel een probleem. Als transporteurs willen wij graag elektrificeren, maar onze netaansluiting laat dat momenteel niet toe.”

Capaciteit elektriciteitsnetwerk 

Als uitsmijter wordt de laatste lezing gehouden door Paul Bombeld, innovatiemanager bij Kuster H2 Energy en, zoals direct duidelijk werd, een groot voorstander en pleitbezorger van rijden op waterstof. “Elektrische voertuigen met een batterij rijden uitstekend en de batterijtechniek ontwikkelt zich snel. Dat is niet het probleem. Maar de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk schiet tekort en deze problematiek wordt de komende jaren alleen maar groter, onder andere door de komst van elektrische personenauto’s, warmtepompen en andere processen die geëlektrificeerd worden. Het zou mij zelfs niet verbazen als ons energienetwerk er binnen twee jaar uitklapt.” 

rijden op waterstof
Paul Bombeld (Kuster H2 Energy): “In elf minuten je vrachtwagen voltanken, een actieradius van wel 660 kilometer en er is geen elektrische oplaadinfrastructuur nodig. Wat wil je nog meer?”

Vanwege het capaciteitsprobleem op het energienetwerk is waterstof volgens Bombeld het meest logische alternatief voor niet-fossiele brandstoffen: “In elf minuten je vrachtwagen voltanken, een actieradius van wel 660 kilometer en er is geen elektrische oplaadinfrastructuur nodig. Wat wil je nog meer? Tegelijkertijd groeit het aantal locaties met een waterstofpomp snel en zijn de hedendaagse voertuigen voor 100 procent veilig.”

In de slotdiscussie wordt onder andere ingegaan op de vraag of de voordelen van waterstof opwegen tegen de nadelen: minder efficiënt energieverbruik dan direct op elektriciteit rijden, aanschaf van een dure brandstofcel, hogere brandstofkosten, en het nog slechts geringe aantal beschikbare voertuigen op waterstof. De toekomst zal het uitwijzen. Daarbij is de kans overigens groot dat elektrisch rijden en rijden op waterstof gewoon naast elkaar zullen en kunnen bestaan.

De bijeenkomst wordt afgesloten met het aanbieden van een evaluatierapport over het project aan gedeputeerde Helga Witjes, die in Gelderland over de sector logistiek gaat.