Voor een emissievrije transportsector is het van belang dat bedrijven kunnen beschikken over een goed netwerk om de batterij van hun elektrische vrachtwagen op te laden. Door middel van Electric Road Systems (ERS) kan de batterij van een elektrische vrachtwagen worden opgeladen tijdens het rijden, bijvoorbeeld via een bovenleiding. Het is dus een vorm van dynamisch laden, wat een alternatief voor, dan wel een aanvulling op, het stationair laden bij een laadpaal is. 

Minister denkt na over trolleytrucks

Uit de analyse blijkt dat ERS in theorie een kosteneffectieve manier voor de CO2-besparing van de logistieke sector kan zijn, maar dat diverse onzekerheden een rol spelen en er voor succesvolle introductie aan veel voorwaarden moet worden voldaan. Zo moet er een omvangrijk ERS-netwerk op een groot deel van het Nederlandse hoofdwegennet worden aangelegd. Dat vraagt om een grote investering die alleen rendabel is wanneer er voldoende gebruik van het netwerk wordt gemaakt. Dit gebruikersvolume is weer afhankelijk van de aantrekkelijkheid van ERS-vrachtwagens ten opzichte van stationair ladende batterijelektrische vrachtwagens. 

De belangrijkste bedreigingen voor het succes van ERS zijn sneller dan verwachte verbeteringen van batterijen, sneller dan verwachte daling van batterijkosten en van oplaadkosten van stationair ladende vrachtwagens, en mede daardoor een lager dan verwacht gebruik van het ERS-netwerk.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat – dat opdracht gaf voor het onderzoek – gaat nadenken óf, en zo ja in welke mate, ERS onderdeel kan uitmaken van de verschillende laadlocaties voor vrachtwagens, zo schrijft Walther Ploos van Amstel – namens de Hogeschool van Amsterdam betrokken bij het onderzoek – op zijn website.

Stukje van de duurzaamheidspuzzel

Ook TLN ziet mogelijkheden voor het gebruik van vrachtwagens met bovenleiding. “Voor de huidige batterijelektrische vrachtwagens is voor diverse soorten inzet de actieradius van het voertuig een reëel knelpunt”, zegt een woordvoerder. “Trolleytrucks – die dus gebruikmaken van een pantograaf verbonden met een bovenleiding voor de elektriciteitsvoorziening – kunnen in bepaalde situaties mogelijk uitkomst bieden, doordat ze tijdens het rijden bijgeladen kunnen worden. Je kunt dan denken aan de stadslogisitiek en waar dus vrachtwagens – tussen de bevoorrading vanuit de regio naar de steden – kunnen worden opgeladen. Ook zou een mogelijke toepassing de havenlogistiek zijn. Denk dan aan het vervoer dat over de snelweg vanuit Rotterdam vertrekt.”

‘Misschien moeten de bedenkers hiervan eens gaan praten met de gemeente Arnhem. Daar hebben ze het langst gewerkt met trolleybussen en ze zijn daarmee gestopt’

Fernando Kuypers, directeur/eigenaar van Kuypers neer

De TLN-woordvoerder vervolgt: “In potentie kan deze technologie een stukje van de duurzaamheidspuzzel zijn voor de transportsector. Als er voor een pilot wordt gekozen, is het voor TLN belangrijk dat er verder wordt gedacht, om alvast zicht te krijgen op de mogelijke opschaling na de pilot. De ontwikkeling van een bovenleiding voor trolleytrucks is kostbaar en verdient een afweging als onderdeel van de aanpak voor elektrificatie van vrachtauto’s en dient onderdeel te zijn van het transitieplan tussen overheid en bedrijfsleven.”

Vertrouwen in waterstof

Fernando Kuijpers, directeur/eigenaar van Kuypers Neer, is wat minder enthousiast over trolleytrucks. “Misschien moeten de bedenkers hiervan eens gaan praten met de gemeente Arnhem. Daar hebben ze het langst gewerkt met trolleybussen en zijn daarmee gestopt. Nou geloof ik minder in elektrisch. Er is immers onvoldoende ruimte op het net en de laadcapaciteit is onvoldoende. Ik heb veel meer vertrouwen in de mogelijkheden van waterstof, en dan wel de groene waterstof. Maar ik begrijp ook dat we ergens moeten beginnen, anders verandert er niets.”

Scepsis over e-highway

Het onderzoek ‘Analyse Kosteneffectiviteit Electric Road Systems (ERS) voor Nederland’ is een vervolg op het vorig jaar gehouden onderzoek ‘Verkenning Electric Road Systems’. In Duitsland vinden al langer proeven plaats met de zogenoemde ‘E-Highway’. Ook Vlaanderen kijkt naar de mogelijkheden van snelweg-bovenleidingen voor e-trucks. De Belgen zijn er overigens nog niet over uit of dit een goede oplossing is. Er is discussie, want volgens sommigen bestaat de e-highway namelijk al: de spoorwegen.