Logistics Community Brabant (LCB) hoopt hiermee slimme oplossingen en toepassingen te kunnen realiseren voor proces- en ketenoptimalisatie, een kennisintensief supplychainwerkveld te realiseren, toegevoegde waarde te creëren voor het supplychainwerkveld op het gebied van data- en digitaliseringstechnieken, en generieke tools en oplossingen te ontwikkelen.

Toekomstbestendige supplychain

“Er liggen veel uitdagingen op ons logistieke bordje”, vertelt Bas Holland, businessdeveloper bij LCB. "Factoren zoals klimaatverandering, vergrijzing en supplychainverstoringen, benadrukken het belang van een innovatieve en toekomstbestendige supplychain. ‘Digital Data Square Zuid-Nederland’ verstrekt de basisconditie en het aanpassingsvermogen van bedrijven in de supplychain. Dit doen we niet op papier, maar op de werkvloer en niet alleen voor het grootbedrijf, maar juist ook voor het mkb.”

Vier proeftuinen

Omdat digitalisering meerdere specialismes bevat, is het project onderverdeeld in vier proeftuinen:

  • AVS (Augmented reality – Virtual reality – Serious gaming) waarbij de laatste AVS-technieken worden doorontwikkeld, getest en in de praktijk toegepast. Met name inzet van AVS voor het onboarden en trainen van medewerkers krijgt hierbij de aandacht;
  • Robotisering en data-driven robotiseringstechnieken worden in de proeftuin doorontwikkeld en getest zodat bijvoorbeeld complexe multitask pick & pack-processen gecombineerd en gekoppeld kunnen worden;
  • SSCC (Smart Supply Chain Contracts) combineert de technieken Artificial Intelligence, Internet of Things, blockchain en identifying (SSI/DID’s) in cloudoplossingen. Daardoor zijn deze werkbaar in te zetten voor zelfregulerende supplychainprocessen;
  • Digital Twin, waarbij de Digitale Atlas verder doorontwikkeld wordt. Hiermee is met één druk op de knop realtime de bereikbaarheid van Zuid-Nederland beschikbaar.

Deelnemende partijen

Op 21 september was de kick-off van het project en kwamen alle deelnemers voor de eerste keer fysiek bij elkaar. Tijdens de middag werden de vier individuele proeftuinen geïntroduceerd, waren er demonstaties en werden deelnemerscertificaten uitgereikt aan de deelnemende partijen: Monotch, Alba Concepts, Babette van Loon, Cofano Software Solutions, Cimmer, Euro-Rijn XL Logistics, Frigo Breda Forwarding, Aardappel Groothandel Jansen-Dongen, Na-Nomi, Optiply, Otentic Logistics, Travis Road Services International, VDL Steelweld, Vewoet, West-Brabant Corridor, 2bSmart, Breda University of Applied Sciences, Midpoint Brabant, Rewin West-Brabant, Vijfsterren Logistiek, Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant en MCA Brabant.

“Wij zien ernaar uit om met Digital Data Square Zuid-Nederland’ de data voor de praktische uitdagingen van steden en de logistieke beleidscyclus beschikbaar te maken”, zegt Paul Potters, directeur Smart Mobility bij Monotch, leverancier van smart mobility platformen. "De praktijk leert dat steden inmiddels meerdere individuele sensoren tot hun beschikking hebben steeds voor één toepassing gedeeld door één afdeling of organisatie. Het delen en combineren van informatie geeft belangrijke voordelen voor partijen binnen het ecosysteem, met betrekking tot veiligheid, verkeersafwikkeling, economische bereikbaarheid en efficiency voor de wegbeheerders en ondernemers.”

Europese subsidie

Het project ‘Digital Data Square Zuid-Nederland’ is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid én door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant. De subsidieperiode loopt tot en met 31 december 2023.