De problemen rond stikstof beginnen ook van de transportsector hun tol te eisen. Dit is te lezen in het thema 'Bereikbaarheid' in deze Transport & Logistiek. Hierin ook een interview met Rijkswaterstaat-directeur Michèle Blom over onderhoud en hinder op de vaderlandse wegen. En het blijkt dat de Rotterdamse haven niet genoeg heeft aan de huidige 950 parkeerplaatsen voor vrachtwagens.