Transport is normaal al cruciaal, maar zeker nu." In Transport & Logistiek gaat TLN-voorzitter Elisabeth Post in op de rol van transport in de coronacrisis. De crisis, die momenteel alles lijkt te bepalen,  is ook het thema in deze Transport & Logistiek. In een aantal artikelen wordt ingegaan op vragen als: Hoe gaan we om met rij- en rusttijden in crisistijd? En wordt er gebruikgemaakt van de verruimde venstertijden in binnensteden?