DAF siert de cover met een vijfassige FAW. De fabrikant wil groeien in bakwagens en brengt daarom zijn constructieprogramma voor het voetlicht. Verder in deze Transport & Logistiek het thema ICT & Logistiek, waarin wordt ingegaan op onder meer de digitale vrachtbrief, het jaarcongres van de Topsector Logistiek en de voordelen van standaardisatie in de keten. En de NVWA zoekt naar mogelijkheden om de mestfraude terug te dringen.